Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo vì lý do khai thác, hãng hàng không Vietnam Airlines THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA. Cụ thể như sau:

SHCB CŨ HÀNH TRÌNH NGÀY BAY GIỜ BAY CŨ SỐ HIỆU CHUYẾN BAY MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI GHI CHÚ
Vn261 HANSGN 14/1/2021 22H30 VN253 14/1/2021 22H00
VN1591 HANVDH 14/1/2021 13H00 VN1591 15/1/2021 13H00 LÙI 1 NGÀY
VN7605 HANBMV 18/1/2021 15H20 VN1603 18/1/2021 6H25 BAY SOM
VN7605 HANBMV 19/1/2021 15H20 VN1603 19/1/2021 6H25 BAY SOM
VN7605 HANBMV 20/1/2021 15H20 VN1603 20/1/2021 6H25 BAY SOM
VN6007 HANSGN 14/1/2021 7H15 VN6005 14/1/2021 7H55
VN6043 HANSGN 14/1/2021 16H05 VN6017 14/1/2021 17H15
VN6019 HANSGN 14/1/2021 19H35 VN6027 14/1/2021 17H50
VN6025 HANSGN 15/1/2021 6H00 VN6005 15/1/2021 7H55
VN1621 HANUIH 4/2/2021 7H50 VN1625 4/2/2021 12H40
VN1621 HANUIH 4/2/2021 7H50 VN1625 4/2/2021 12H40
VN1621 HANUIH 18/2/2021
ĐẾN 26/2/2021
7H50 VN1625 18/2/2021
ĐẾN 26/2/2021
12H40

*Lưu ý: Giờ khởi hành tính theo giờ tại sân bay địa phương.
Trân trọng,

Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và thông báo tới hành khách bị ảnh hưởng.

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?