Thông báo từ hãng hàng không

[MALAYSIA AIRLINES] TRUY CẬP WI-FI MIỄN PHÍ TRÊN MÁY BAY A350 & MỘT SỐ MÁY BAY A330

Malaysia Airlines rất vui mừng mở rộng WI-FI miễn phí không giới hạn cho hành khách bay trên tất cả các khoang hạng bay trên một số máy bay thân rộng được trạng bị kết nối internet từ ngày 1/11/2023.

Việc cải tiến này tiếp nối việc cung cấp Wi-fi miễn phí trên chuyến bay của hãng giới thiệu vào ngày 1/7/2023 dành cho khách hạng Thương gia cao cấp, hạng Thương gia, Hội viên Enrich Bạch Kim bao gồm cả khách bay hạng phổ thông, với giới hạn dữ liệu là 100MB cho mỗi chặng bay.

Với ưu đãi nâng cao mới này, tất cả hành khách bao gồm cả những khách bay hạng ghế phổ thông và không phải là hội viên Enrich sẽ không phải đăng ký Wi-fi trả tiền cho mỗi lần sử dụng, thông tin chi tiết như sau:

Các câu hỏi thường gặp:

1. Ai đủ điều kiện nhận ưu đãi Wi-Fi miễn phí nâng cao?

Dịch vụ này áp dụng cho tất cả hành khách trên các khoang hạng bay trên máy bay có kết nối Wi-fi MHconnect

2. Ưu đãi miễn phí Wi-Fi nâng cao này sẽ kéo dài bao lâu?

Ưu đãi miễn phí Wi-Fi nâng cao bắt đầu từ 1/11/2023 cho đến khi có thông báo mới.

3. Trong trường hợp không có Wi-Fi, hành khách có được hưởng bất kỳ hình thức bồi thường nào không?

Không vì đây là một dịch vụ nâng cao

4. Làm thế nào để truy cập Wi-Fi miễn phí nâng cao?

Hàng khách đủ điều kiện có thể truy cập Wi-Fi miễn phí bằng cách đăng nhập vào cổng MHconnect.

5. Có bất kỳ hạn chế nào đối với Wi-Fi miễn phí không?

Có, Ưu đãi Wi-Fi miễn phí nâng cao chỉ có thể phục vụ dữ liệu nhắn tin và lướt web không giới hạn

6. Wi-Fi miễn phí có thể sử dụng được trên nhiều thiết bị không?

7. Wi-Fi miễn phí có được cung cấp cho các chuyến bay thuê chuyến không?

Có, được cung cấp trên tất cả máy bay có kết nối internet

8. Hành khách vẫn có thể sử dụng dịch vụ Roaming chứ

Có, Dịch vụ chuyển vùng vẫn có sẵn mà không có bất kỳ thay đổi nào

Quý Đại lý vui lòng nắm bắt thông tin!

Bài viết này có hữu ích cho bạn?