Thông báo từ hãng hàng không

QUAN TRỌNG: NOTAM QUÂN SỰ CẤM HOẠT ĐỘNG BAY TẠI S N BAY PHÙ CÁT 06 – 07/07/2022

Kính gửi Quý đối tác,

Do NOTAM quân sự cấm hoạt động bay tại sân bay Phù Cát (UIH) trong 2 ngày 06 – 07/07/2022 trong khung giờ từ 5h30 đến 16h30.
Các chuyến bay Vietnam Airlines bị ảnh hưởng khung giờ dẫn đến bị delay rất sâu.


Nếu khách có nhu cầu đổi giờ bay, ngày bay hay đổi hành trình sang HAN/SGN-TBB.v.v.. vui lòng liên hệ với CSKH để được hỗ trợ.
Thông tin các chặng bay bị ảnh hưởng:

STT Lý do Chuyến bay Hành trình Ngày bay Nội dung thay đổi lịch bay Ghi chú
1 Yêu cầu từ nhà chức trách VN1620 UIH – HAN 06/07 Thay đổi giờ bay từ 09h05 thành 00h00 ngày 07/07 Diễn tập quốc phòng tại sân bay Phù Cát
2 VN1622 UIH – HAN 06/07 Thay đổi giờ bay từ 13h20 thành 01h00 ngày 07/07 (khác với chuyến bay VN1622/07jul-13.50)
3 VN1392 SGN – UIH 06/07 Thay đổi giờ bay từ 07h40 thành 20h05
4 VN1393 UIH – SGN 06/07 Thay đổi giờ bay từ 09h35 thành 22h00
5 VN1394 SGN – UIH 06/07 Thay đổi giờ bay từ 11h50 thành 21h05
6 VN1395 UIH – SGN 06/07 Thay đổi giờ bay từ 13h45 thành 23h00
7 VN1621 HAN – UIH 06/07 Thay đổi giờ bay từ 06h35 thành 21h30
8 VN1623 HAN – UIH 06/07 Thay đổi giờ bay từ 10h50 thành 22h30
9 VN1394 SGN – UIH 07/07 Thay đổi giờ bay từ 10h50 thành 22h30
10 VN1395 UIH – SGN 07/07 Thay đổi giờ bay từ 13h45 thành 23h00
11 VN1622 UIH – HAN 07/07 Thay đổi giờ bay từ 13h30 thành 22h00
12 VN1623 HAN – UIH 07/07 Thay đổi giờ bay từ 10h50 thành 19h30

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?