Thông báo từ hãng hàng không

[TB] BAMBOO ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin trân trọng thông báo Bamboo Airways điều chỉnh mức phí Admin Fee (Phí Quản trị hệ thống) kể từ ngày 01/04/2020 Thông tin chi tiết như sau:

1. Phạm vi áp dụng:

  • Kênh bán: Tất cả các kênh bán.
  • Đối tượng: Người lớn, trẻ em (Không áp dụng thu BSAS đối với em bé dưới 2 tuổi).
  • Hành trình: Nội địa Việt Nam (hành trình Quốc tế không thay đổi).

2. Mức phụ thu áp dụng (đối với 1 khách/chặng)

Đơn vị: VNĐ

STT Hạng vé Mức phụ thu cũ Mức phụ thu mới
1 Vé lẻ 250.000 320.000
2 Vé đoàn 250.000 370.000

Lưu ý: các mức phụ thu trên chưa bao gồm VAT, các loại vé không áp dụng phụ thu quản trị hệ thống – không thay đổi.

3. Hiệu lực áp dụng:

  • Đối với vé đoàn (Adhoc, Series): Áp dụng cho vé thanh toán toàn bộ, vào tên hoặc thay đổi kể từ ngày 01/04/2020.
  • Đối với các loại vé/hạng đặt chỗ còn lại: Áp dụng cho vé xuất hoặc đổi kể từ ngày 01/04/2020 (bao gồm vé treo phí thay đổi nhưng chưa hoàn tất thanh toán phí này trước ngày 01/04/2020).

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết và và khuyến cáo khách hàng thay đổi vé và hoàn tất mọi thay đổi trước ngày 01/04/2020.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?