Thông báo từ hãng hàng không

[TB] CẬP NHẬT LỊCH BAY NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINE GIAI ĐOẠN 23/4-15/5.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi thông báo cập nhật lịch bay nội địa của VietnamAirlines giai đoạn 23/4-15/5. Chi tiết như sau:

Đường bay 23-30/04/2020 01-15/05/2020 Ghi chú
HANSGN 4-6 chuyến/ngày 11 chuyến/ngày VN*BL: 1-4 chuyến/ngày
HANDAD 1-2 chuyến/ngày 4 chuyến/ngày Khai thác 2 chuyến/ngày từ 25/04
VN*BL: 1 chuyến/ngày giai đoạn 28-30/04
SGNDAD 1-2 chuyến/ngày 5 chuyến/ngày Khai thác 2 chuyến/ngày từ 25/04
VN*BL: 1 chuyến/ngày giai đoạn 28-30/04
HPHSGN 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác tàu thân rộng 25-30/04
VII/THD-SGN 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày VN*BL: 1 chuyến/ngày giai đoạn 29-30/04
HANVCA Thứ 3, 6, CN Thứ 3, 6, CN Khai thác từ 28/04 và bổ sung 1 chuyến khởi hành từ HAN lúc 19h00 ngày 23/04
HANDLI 1 chuyến/ngày 1 chuyến/ngày Khai thác từ 27/04
HAN-CXR/PQC 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác từ 29/04
HANBMV Thứ 3, 5, 6, CN Thứ 3, 5, 6, CN Khai thác 24/04 và từ 29/04
HANUIH Thứ 2, 4, 6, CN Thứ 2, 4, 6, CN Khai thác từ 29/04, bổ sung 2 chuyến ngày 30/04 và 02/05
HANTBB/PXU Thứ 3, 6, CN Thứ 3, 6, CN Khai thác từ 29/04
HANVII/VCL Thứ 3, 6, CN Thứ 3, 6, CN Khai thác từ 29/04
SGNHUI 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác từ 25/04
SGNPQC/CXR 1 chuyến/ngày 2 chuyến/ngày Khai thác từ 27/04
SGN-DLI/UIH/
BMV/PXU
3-4 chuyến/tuần 1 chuyến/ngày Khai thác từ 27/04
SGN-VCL/VDH Thứ 3, 5, 6, CN Thứ 3, 5, 6, CN Khai thác từ 29/04
SGNVDH Thứ 3, 5, 6, CN Thứ 3, 5, 6, CN Khai thác từ 29/04
SGNVCS 25/04 và 27/04 1 chuyến/ngày VN*0V
HANDIN 25/04 và 27/04 Thứ 3, 6, CN VN*0V
SGNCAH 25/04 và 27/04 Thứ 2, 5, CN VN*0V

VN*BL: chuyến bay liên danh với Jetstar Pacific

VN*0V: chuyến bay liên danh với Vasco

* Lưu ý: Lịch bay trên đã và đang được cập nhật trên hệ thống đặt giữ chỗ và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết, cập nhật thông tin và triển khai tới hành khách có nhu cầu.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?