Thông báo từ hãng hàng không

[TB] CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SỬA TÊN DO LỖI KHÔNG CỐ Ý CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET.

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ theo công văn số VJC-COM-PLC-02-21 của phòng Thương mại, công ty Cổ phần Hàng không Vietjet,

Nhằm mục đích hỗ trợ sửa một phần họ tên hành khách, hỗ trợ các trường hợp vào tên sai do lỗi chính tả, trao đổi thông tin, thiếu hoặc thừa tên đệm hoặc các lỗi không cố ý khác,

Nhằm hỗ trợ đại lý trong việc tự thao tác chỉnh sửa tên trên hệ thống, giảm khối lượng công việc cho tổng đài tránh tình trạng quá tải,

Tripi xin thông báo tới quý khách hàng “Chính sách hỗ trợ sửa tên do lỗi không cố ý” của hãng hàng không Vietjet. Cụ thể như sau:

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/01/2020.
 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các khách hàng mua vé trên tất cả các chuyến bay của Vietjet (bao gồm cả Thai Vietjet).
 3. Điều kiện áp dụng:
 • Chỉ áp dụng cho vé chưa sử dụng và phải thay đổi cho toàn bộ hành trình trong hồ sơ đặt chỗ.
 • Chỉ được chỉnh sửa tên miễn phí 01 lần duy nhất.
 • Thực hiện trước ít nhất 03 giờ so với giờ khởi hành chuyến bay đầu tiên trong hành trình.
 • Với trường hợp chỉnh sửa trong vòng 03 giờ so với giờ khởi hành, áp dụng thu phí (bao gồm phí đổi tên và chênh lệch giá vé) tại sân bay theo quy định hiện hành.
 • Hệ thống đặt chỗ sẽ đếm ký tự và tự động thu phí nếu vượt quá kí tự như chính sách áp dụng

   4. Quy định:

4.1 Đối với các trường hợp thay đổi từ 02 ký tự trở xuống: 

 • Được phép sửa tên miễn phí theo kênh mua vé.
 • Khách mua vé qua kênh online (Web/App/Mobile) hoặc Phòng vé: Liên hệ Tổng đài/ Phòng vé để được hỗ trợ
 • Khách mua vé qua kênh Đại lý: Liên hệ Đại lý để được hỗ trợ miễn phí.

4.2 Đối với các trường hợp thay đổi trên 02 ký tự do sai sót:

 • Các trường hợp được hỗ trợ thay đổi trên 02 ký tự bao gồm:
 • Thêm hoặc bớt tên đệm
 • Thay đổi trật tự họ, tên
 • Nhập 02 lần họ hoặc tên, tên đệm
 • Nhập dư hoặc thiếu danh xưng
 • Việc thay đổi phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tên của hành khách.
 • Việc hỗ trợ thay đổi, khách phải liên hệ Tổng đài và đóng phí dịch vụ xuất lại vé theo bảng phí của hãng.
 • Ví dụ:
 • PHAN, VAN -> PHAN, THI VAN
 • VO, NGOC SON -> NGOC, SON VO
 • CAO CAO, HOANG ANH -> CAO, HOANG ANH
 • LE, BA THANH MSTR -> LE, BA THANH
 • (Áp dụng cho những trường hợp tương tự ngoài ví dụ).

4.3 Đối với các trường hợp khác: Trên 02 ký tự và không thuộc mục 4.2:

Thực hiện việc đổi tên và đóng phí (bao gồm phí đổi tên và chênh lệch giá vé) theo quy định hiện hành.

4.4 Bảng phí dịch vụ xuất lại vé (Tính theo khách/booking):

Kênh mua vé

Phí xuất lại vé từ tổng đài, phòng vé (VND)

Phí xuất lại vé từ sân bay/ phòng vé sân bay (VND)

Kênh online (Web, Mobile, App)

50,000 100,000

Kênh đại lý

50,000

100,000

Kênh phòng vé 50,000

100,000

Giá chưa bao gồm VAT. Biểu phí này có thể thay đổi theo từng thời kỳ.

Tripi xin thông báo để quý khách hàng được biết và triển khai tới hành khách có nhu cầu.

Mọi thông tin cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ kênh chat live chat trên app Tripi Partner.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?