Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Hướng dẫn xử lý trong trường hợp chuyến bay thay đổi đối với chương trình đồng giá nội địa 199.000VND, áp dụng biểu giá VNVN20024F; VNVN20025W.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Căn cứ công văn số công văn số 117/TCTHK-TTBSP ngày 28/02/2020 về việc Triển khai chương trình đồng giá nội địa 199.000 VND tại biểu giá VNVN20024F; VNVN20025W, Tripi thông báo triển khai như sau:

 1. Hướng dẫn xử lý vé trong trường hợp chuyến bay thay đổi do lỗi của VN

  + Đối với vé hành trình hoàn toàn nội địa:

Việc xử lý vé xuất theo chương trình đồng giá nội địa 199.000VND trong trường hợp thay đổi lịch bay do lỗi VN không tuân theo CV 1607/TCTHK-TTBSP ngày 26/6/2015 mà áp dụng theo quy định cụ thể như sau:

  • Đối với thay đổi lịch bay xảy ra sau 15h00 của ngày hôm trước ngày chuyến bay dự kiến khai thác.
  • Chuyến bay bị chậm từ 5 tiếng trở lên/chuyến bay khởi hành sớm/chuyến bay bị hủy: được phép hoàn vé hoặc đổi chuyến bay.
  • Chuyến bay chậm từ 2 tiếng trở lên đến dưới 5 tiếng: không được phép hoàn vé, chỉ được phép đổi chuyến bay.
  • Các trường hợp khác: không được phép hoàn/đổi.
  1. Các trường hợp áp dụng đổi chuyến bay nêu trên thực hiện theo nguyên tắc:
  • Đối với đường bay HAN-SGN v.v: chỉ được phép đổi chuyến bay gần nhất trước và sau giờ bay cũ 1 tiếng.
  • Đối với các đường bay còn lại: chỉ được phép đổi chuyến bay gần nhất còn chỗ so với chuyến bay ban đầu.
  • Đối với thay đổi lịch bay xảy ra trước 15h00 ngày hôm trước ngày chuyến bay dự kiến khai thác: Không được phép hoàn/đổi chuyến bay. Trong trường hợp hủy chuyến, khách sẽ được chuyển sang chuyến bay khác theo phương án VN cung cấp.

  + Đối với vé có hành trình quốc tế kết nội nội địa xuất trên website/Apps

Xử lý theo nguyên tắc tại Mục 7.1 – Bộ quy định Hướng dẫn Tính giá và xuất CTVC hành khách hiện hành.

 2. Chuyến bay thay đổi vì lý do bất khả kháng

Đối với các trường hợp xử lý bất khả kháng, tuân thủ theo quy định tại Mục 7.2 – Bộ Quy định và Hướng dẫn Tính giá và Xuất CTVC hành khách hiện hành.

 

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết và triển khai đến hành khách và các bên liên quan trong thời gian sớm nhất.

 

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?