Thông báo từ hãng hàng không

[TB] PHÒNG CHỐNG CORONA TẠM DỪNG CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH ĐẾN HÀN QUỐC VÀ NGƯỢC LẠI.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Căn cứ vào những diễn biến mới nhất trong việc phòng, chống và nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) trong cộng đồng,

Căn cứ theo thực trạng khai thác các chuyến bay của Vietjet.

Tripi xin thông báo về quyết định tạm dừng khai thác một số chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi Hàn Quốc và ngược lại trong đợt dịch này.

Thông tin chi tiết cụ thể:

  1.   Thời gian: Giai đoạn 28/03/2020 – 14/05/2020
  2.   Lịch bay hủy chuyến/ tạm dừng chi tiết:
SHCB NƠI ĐI NƠI ĐẾN GIỜ KHỞI HÀNH GIỜ HẠ CÁNH TẦN SUẤT TÀU BAY GHI CHÚ
VJ862 SGN ICN 02:35 09:40 DAILY A321
TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ863 ICN SGN 11:40 14:55 DAILY A321
VJ864 SGN ICN 22:40 05:45 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ865 ICN SGN 06:45 10:00 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ860 SGN ICN 13:20 20:25 DAILY. HỦY T2,T3,T5,T6 A321
TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 30/03 – 24/04/2020
VJ861 ICN SGN 21:25 00:40 DAILY. HỦY T2,T3,T5,T6 A321
VJ960 HAN ICN 01:40 07:55 DAILY A321
TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ961 ICN HAN 11:05 13:35 DAILY A321
VJ962 HAN ICN 23:15 05:30 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ963 ICN HAN 06:25 08:55 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ874 DAD ICN 15:30 21:45 DAILY A321
TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ875 ICN DAD 22:45 01:25 DAILY A321
VJ878 DAD ICN 23:45 06:00 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ879 ICN DAD 07:00 09:40 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ880 DAD ICN 22:45 05:00 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ881 ICN DAD 06:15 08:55 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ838 CXR ICN 16:05 22:45 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ839 ICN CXR 01:50 05:00 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ836 CXR ICN 21:50 04:30 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ837 ICN CXR 06:15 09:25 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ974 PQC ICN 15:20 22:45 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ975 ICN PQC 01:45 05:10 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ978 PQC ICN 17:05 00:30 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ979 ICN PQC 02:10 05:35 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ926 HPH ICN 23:30 06:15 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ925 ICN HPH 07:15 09:40 DAILY A321 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
VJ954 VCA ICN 16:40 23:55 DAILY. HỦY T2, T5, T6 A320 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 28/03 – 23/04/2020
VJ955 ICN VCA 02:30 05:55 DAILY. HỦY T3, T6, T7 A320 TẠM DỪNG GIAI ĐOẠN 29/03 – 24/04/2020
  1.   Phương án hỗ trợ: Áp dụng chính sách hỗ trợ hiện hành của Vietjet.

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết và triển khai đến hành khách và các bên liên quan trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?