Thông báo từ hãng hàng không

[TB] THÔNG BÁO HỦY CHUYẾN BAY DO DỊCH BỆNH COVID GIAI ĐOẠN 8/5/ĐẾN 15/5/2020.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Vì lý do ảnh hưởng dịch COVID 19, VNA thông báo HỦY các chuyến bay sau đây:

CHUYẾN BAY HỦY GIAI ĐOẠN HỦY GIỜ BAY CŨ HÀNH TRÌNH CHUYỂN SANG NGÀY BAY MỚI TƯƠNG ỨNG SỐ HIỆU CHUYẾN BAY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
1203 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 7:00 HANVCA TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1205 12:00 BAY MUỘN
1207 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 18:55 HANVCA TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1205 12:00 BAY SỚM
1233 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 9:30 HANPQC TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1237 11:30 BAY MUỘN
1239 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 18:00 HANPQC TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1237 11:30 BAY SỚM
1547 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 16:05 HANHUI TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 vn1543 8:25 BAY SỚM
1549 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 19:20 HANHUI TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1543 8:25 BAY SỚM
1557 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 7:40 HANCXR TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1561 9:00 BAY MUỘN
1565 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 17:10 HANCXR TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 VN1563 14:00 BAY SỚM
1577 09/05/2020 12:00 HANDLI 10/05/2020 VN1577 12:00 MUỘN 1 NGÀY
1577 12/05/2020 12:00 HANDLI 13/05/2020 VN1577 12:00 MUỘN 1 NGÀY
1577 14/05/2020 12:00 HANDLI 15/05/2020 VN1577 12:00 MUỘN 1 NGÀY
1603 09/05/2020 17:15 HANBMV 10/05/2020 1603 9:00 MUỘN 1 NGÀY+ BAY SỚM
1603 11/05/2020 17:15 HANBMV 12/05/2020 1603 9:00 MUỘN 1 NGÀY+ BAY SỚM
1603 13/05/2020 17:15 HANBMV 14/05/2020 1603 9:00 MUỘN 1 NGÀY+ BAY SỚM
1613 11/05/2020 14:35 HANPXU 12/05/2020 1613 14:00 MUỘN 1 NGÀY+ BAY SỚM
1625 08/05/2020;
10/5/2020;
11/5/2020;
13/5/2020
17:45 HANUIH 08/05/2020;
10/5/2020;
11/5/2020;
13/5/2020
1621 11:05 BAY SỚM
1641 09/05/2020;
11/5/2020;
14/5/2020
6:55 HANVCL 10/05/2020;
12/5/2020;
15/5/2020
1641 6:55 MUỘN 1 NGÀY
1641 13/05/2020 6:55 HANVCL 15/05/2020 1641 6:55 MUỘN 2 NGÀY
1651 09/05/2020;
11/5/2020;
14/5/2020
6:40 HANTBB 10/05/2020;
12/5/2020;
15/5/2020
1651 7:30 MUỘN 1 NGÀY+ BAY MUỘN
1651 13/05/2020 6:40 HANTBB 15/05/2020 1651 7:30 MUỘN 2 NGÀY+ BAY MUỘN
1713 13/05/2020 14:30 HANVII 15/05/2020 1715 18:00 MUỘN 2 NGÀY+ BAY MUỘN
1713 14/05/2020 14:30 HANVII 15/05/2020 1715 18:00 MUỘN 1 NGÀY+ BAY MUỘN
1715 11/05/2020 19:00 HANVII 12/05/2020 1715 18:00 MUỘN 1 NGÀY+ BAY SỚM
VN233 TỪ 9/5 ĐẾN 15/5/2020 5:00 HANSGN TỪ 9/5 ĐẾN 15/5/2020 237 6:00 BAY MUỘN
VN241 11/05/2020 7:30 HANSGN 11/05/2020 243 8:00 BAY MUỘN
271 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 16:30 HANSGN TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 217 17:00 BAY MUỘN
257 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 12:30 HANSGN TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 213 13:00 BAY MUỘN
275 TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 18:00 HANSGN TỪ 8/5 ĐẾN 14/5/2020 219 19:00 BAY MUỘN

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết và cập nhật thông tin đến hành khách trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,
Đội ngũ Tripi.

 

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?