Thông báo từ hãng hàng không

[TB] THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH BAY NỘI ĐỊA TUYẾN HAN – HUI/DAD/TBB NGÀY 23 – 26/07/2020.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo, vì lý do khai thác Vietnamairrlines đổi lịch bay nội địa tuyến Hà Nội (HAN) – Huế (HUI), Hà Nội (HAN) – Đà Nẵng (DAD) và Hà Nội (HAN) – Tuy Hòa (TBB) ngày 23 – 26/07/2020. Chi tiết như sau:

SHCB HÀNH TRÌNH NGÀY BAY GIỜ BAY CŨ GIỜ BAY MỚI
1547 HANHUI 23/07/2020 18H05 19H05
175
HAN – DAD
23/07/2020 14H00 13H50
181 23/07/2020 16H10 18H10
183 23/07/2020 17H00 19H00
7293 23/07/2020 06H05 05H15
1547
HAN – HUI
24/07/2020 17H10 19H10
1543 24/07/2020 06H50 08H00
1653
HAN – TBB
24/07/2020 06H55 08H05
7651 24/07/2020 11H15 13H00
153
HAN – DAD
24/07/2020 06H45 09H05
155 24/07/2020 06H00 05H50
171 24/07/2020 10H00 13H40
197 24/07/2020 20H00 21H00
7159 24/07/2020 07H15 09H15
7163 24/07/2020 06H30 09H10
173 24/07/2020 16H00 17H40
193 24/07/2020 11H10 12H15
7167 24/07/2020 12H15 13H20
7171 24/07/2020 15H15 17H15
7185 24/07/2020 19H05 21H05
7183 24/07/2020 07H30 09H00
7295 24/07/2020 06H30 05H50
153 24/07/2020 06H45 09H05
1653 HAN – TBB 26/07/2020 14H50 16H10
1547 HAN – HUI 26/07/2020 16H00 18H00
7179
HAN – DAD
26/07/2020 15H30 16H00
7181 26/07/2020 15H05 17H05
7199 26/07/2020 18H50 19H10
175 26/07/2020 15H00 16H00
163 26/07/2020 09H00 07H35
181 26/07/2020 17H40 18H00
185 26/07/2020 18H00 20H00
197 26/07/2020 20H00 21H00
7171 26/07/2020 15H20 16H00

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết, cập nhật thông tin và thông báo đến hành khách bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?