Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Thông báo hủy một số chuyến bay do Pacific Airlines khai thác.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo vì lý do khai thác, hãng hàng không Vietnam Airlines tiến hành HỦY một số chuyến có đầu số hiệu chuyến bay là VN60xx chặng Hà Nội – Hồ Chí Minh do Pacific Airlines khai thác giai đoạn từ 29/10/2020 đến 30/11/2020. Chi tiết cụ thể:

Chặng bay Ngày bay Số hiệu chuyến bay cũ Giờ bay cũ Số hiệu chuyến bay mới Giờ bay mới Lưu ý
Hà Nội – Hồ Chí Minh 31/10/2020 và 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29/11/2020 VN6017 17:15 VN6015 15:15 Bay sớm
Hà Nội – Hồ Chí Minh 29, 31/10/2020 và 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30/11/2020 VN6019 19:15 VN6023 23:15
Hà Nội – Hồ Chí Minh 29, 31/10/2020 và 3, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28/11/2020 VN6021 21:15 VN6023 23:15
Hà Nội – Hồ Chí Minh 29/10/2020 – 30/11/2020 VN6007 07:15 VN6025 06:10 Bay sớm
Hà Nội – Hồ Chí Minh 2, 4, 9, 10, 16, 18, 23, 25, 30/11/2020 VN6011 11:15 VN6009 09:15 Bay sớm
Hà Nội – Hồ Chí Minh 29/10/2020 – 30/11/2020 (trừ 3, 10, 17, 24/11/2020) VN6013 13:15 VN6015 15:15

*Lưu ý: Giờ khởi hành tính theo giờ tại sân bay địa phương.

Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và thông báo tới hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?