Thông báo từ hãng hàng không

[TB] THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY 1 SỐ CHUYẾN BAY.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NHƯ SAU:

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY 1 SỐ CHUYẾN BAY:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDLI 25JUN-27JUN VN1577 14h25 VN1575 12h45 BAY SỚM
HANUIH 25JUN-27JUN VN1621 07h05 VN1625 13h30

* THÔNG BÁO HỦY CHUYẾN VN167/16JUN HANDAD:

HẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDAD 16Jun VN167 11h20 VN163 920 BAY SỚM

THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HANSGN  16JUN-1JUL21:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY HỦY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
VN209 HANSGN 16Jun21 VN251 10H00
VN263 HANSGN 16Jun21 VN215 15H00
VN269 HANSGN 16Jun21 VN217 17H00
VN269 HANSGN 17Jun21 VN217 17H00
VN283 HANSGN 22JUN – 30JUN21 VN221 21H00
VN275 HANSGN 22JUN-30JUN21 VN219 19H00
VN245 HANSGN 22JUN-25JUN; 27JUN-1JUL VN207 7H00
VN213 HANSGN 22JUN-30JUN VN263 14H00
VN209 HANSGN 26Jun21 VN251 10H00

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.​

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?