Thông báo từ hãng hàng không

[TB] THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY HAN-SGN.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY HAN – SGN NHƯ SAU:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI
HANSGN 15/6 -18/6 VN211 1100 VN257 15/6 -18/6 1200
HANSGN 15/6 -18/6 VN215 1500 VN269 15/6 -18/6 1600
HANSGN 30/6 VN217 1700 VN275 30/6 1800

 

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI
HANSGN 25Jun VN211 1100 VN257 1200
HANSGN 25Jun VN215 1500 VN269 1600
HANSGN 25Jun VN217 1700 VN275 1800
HANSGN 25Jun VN243 8H00 VN209 09H00
HANSGN 25Jun VN289 2230 VN221 2100
HANSGN 26Jun VN205 5h00 VN207 07h00
HANSGN 29Jun VN215 1500 VN269 1600
HANSGN 29Jun VN217 1700 VN275 1800
HANSGN 29Jun VN243 08h00 VN209 09h00
HANSGN 30Jun VN205 5H00 VN207 7H00
HANSGN 30Jun VN211 1100 VN257 1200
HANSGN 30Jun VN215 1500 VN269 1600
HANSGN 30Jun VN243 08h00 VN209 09h00
HANSGN 30Jun VN289 2230 VN221 2100
HANSGN 30Jun VN7255 1950 VN283 2000

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.​

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?