Thông báo từ hãng hàng không

[TB] THÔNG BÁO VIETNAMAIRLINES HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HAN/SGN/PQC GIAI ĐOẠN THÁNG 9 THÁNG 10.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Vì lý do ảnh hưởng dịch bệnh Covid19, VNA thông báo hủy một số chuyến nội địa trong tháng 9 và tháng 10 theo danh sách chi tiết sau:

HỦY CHUYẾN HÀNH TRÌNH NGÀY HỦY CHUYỂN SANG CHUYẾN GIỜ BAY MỚI DAY HỦY
VN6009 HAN – SGN Từ 01/09 đến 24/10/2020 VN6007 15H20 1234567
VN6019 HAN – SGN Từ 01/09 đến 24/10/2020 VN6007 15H20 1234567
VN6023 HAN – SGN Từ 01/09 đến 24/10/2020 VN6017 07H20 1234567
VN6421 HAN – PQC Từ 01/09 đến 24/10/2020 VN7097 09H30 1234567
VN265 HAN – SGN Từ 16/09 đến 24/10/2020 VN215 16H00 1234_67
VN273 HAN – SGN Từ 18/09 đến 29/10/2020 VN275 18H00 12_ _567
VN273 HAN – SGN Từ 01/10 đến 24/10/2020 VN275 18H00 1234567
VN273 HAN – SGN Từ 16/09 đến 30/09/2020 VN275 18H00 _ _ 34_ _ _
VN277 HAN – SGN Từ 16/09 đến 24/10/2020 VN219 19H00 1234567
VN7223 HAN – SGN 18/09/2020 VN283 20H00

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết, cập nhật thông tin và thông báo cho hành khách bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?