Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Triển khai điều chỉnh mức giá Nâng hạng trong 24h đối với hành trình nội địa.

Quý đối tác thân mến,

Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh mức giá nâng hạng đối với hành trình nội địa, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

* Đối tượng: khách có vé của VN (mã 738) đã có chỗ hạng Phổ thông linh hoạt (Eco1) và vé miễn giảm cước hạng V trên các chuyến bay nội địa do VN khai thác nâng lên hạng Business (Buz).

* Thời gian bán: trong vòng 24 giờ trước giờ bay.

* Nội dung điều chỉnh:

  • Điều chỉnh mức giá nâng hạng Eco1, V lên hạng Buz (Bảng 1).
  • Bổ sung 10% VAT vào các bảng giá nâng hạng (Bảng 1 và Bảng 2).

Bảng 1: Giá nâng hạng Eco1, V →  Buz

Chặng bay Giá bán Upgrade
HAN-SGN (v.v) 1.500.000
HAN-DLI/NHA/VCA/PQC/BMV (v.v.)
930.000
SGN-HPH/VII/THD (v.v.)
HAN/SGN-DAD/HUI (v.v) 700.000
SGN-NHA/PQC/DLI (v.v.) 400.000
HAN-VII/VDH/VCL/TBB/UIH/PXU (v.v);
HPH-DLI/CXR/VCA/BMV/PQC (v.v);
VII-PQC/CXR/DLI/VCA (v.v);
THD-DLI/BMV (v.v);
DAD-DLI/HPH/VCA/VDO/BMV/THD/PQC/CXR (v.v);
DLI-HUI/PQC (v.v); BMV-VII (v.v);
SGN-VDH/UIH/VCL/VDO/PXU/BMV/TBB (v.v)
400.000

Bảng 2: Giá nâng hạng Eco2 → Buz

Chặng bay Giá bán Upgrade
HAN-SGN (v.v) 2.530.000
HAN-NHA/VCA/PQC (v.v) 1.870.000
SGN-VDO/HPH/VII/THD (v.v);
HAN-DLI/BMV/TBB (v.v);
HPH-PQC (v.v).
1.320.000
HAN-HUI/DAD/UIH/PXU (v.v.);
HPH-DLI/CXR/VCA/BMV (v.v);
VII-PQC/CXR/DLI/VCA (v.v);
THD-DLI/BMV (v.v);
DAD-PQC/CXR (v.v);
SGN-DAD/HUI/VDH/UIH/VCL (v.v).
990.000
HAN-VII/VDH/VCL (v.v);
SGN-CXR/PQC/DLI/PXU/BMV/TBB (v.v);
DAD-DLI/HPH/VCA/VDO/BMV/THD (v.v);
DLI-HUI/PQC (v.v); BMV-VII (v.v).
880.000

* Lưu ý:

  • Các mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, đơn vị VNĐ.
  • Giai đoạn không áp dụng: từ ngày 25/01/2022 đến ngày 13/02/2022; từ ngày -29/04/2022 đến ngày 03/05/2022; từ ngày 02/0/2022 đến ngày 06/09/2022.
  • Bảng 2. Giá nâng hạng Eco2 → Buz chỉ bổ sung thêm 10% VAT, mức giá net không thay đổi so với trước đây.

2. Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 10/06/2021.

Các nội dung khác không nêu ra ở đây vẫn áp dụng theo công văn số 9322/TCTHK-CNMB ngày 07/10/2020.

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết và cập nhật thông tin.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?