Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETJET AIR VÀ BAMBOO AIRWAYS THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYẾN BAY ĐI/ĐẾN VDO BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID – 19

Kính gửi Quý đối tác,

Do tình hình dịch bênh Covid đang có những diễn biến phức tạp. Vietjet Air và Bamboo Airways thông báo chính sách hỗ trợ chuyến bay đi/đến VDO bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 như sau:

VJ QH
Giai đoạn áp dụng Chuyến bay đi/đến VDO giai đoạn bay từ 29/01/2021 – 13/02/2021 Chuyến bay đi/đến VDO giai đoạn bay từ 29/01/2021 cho tới khi có thông báo tiếp theo
Đổi vé
Nếu đổi sang chuyến bay có chặng tương đương (SGNHAN, SGNHPH, SGNTHD và SGNVII hoặc ngược lại) trong vòng 72h so với giờ bay gốc được đổi miễn phí hoàn toàn, liên hệ hãng hỗ trợ trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng Nếu đổi sang chuyến bay trong vòng 72h so với giờ bay gốc được đổi miễn phí hoàn toàn, liên hệ hãng hỗ trợ trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng
Nếu đổi sang chặng khác hoặc khung thời gian ngoài 72h so với lịch bay gốc: Miễn phí + chênh lệch giá (nếu có), liên hệ hãng hỗ trợ trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng Nếu đổi sang chặng khác hoặc khung thời gian ngoài 72h so với lịch bay gốc: Miễn phí + chênh lệch giá (nếu có), liên hệ hãng hỗ trợ trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng
Hoàn vé Hoàn bảo lưu tự động sau 24h so với giờ khởi hành nếu khách không có yêu cầu đổi vé, liên hệ hãng hoàn bảo lưu trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng Được phép hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí với chặng này và các chặng khác trong cùng PNR hoặc chặng liên đới khác PNR trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chuyến bị ảnh hưởng

Trân trọng, 

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?