Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Vietjet thay đổi định dạng mã đặt chỗ

Kính gửi: Quý Đối tác

Hiện tại hãng hàng không Vietjet thông báo thay đổi định dạng mã đặt chỗ (PNR). Thông tin cụ thể như sau: 

  1. Nội dung thay đổi 

– Định dạng PNR cũ là chuỗi 8 kí tự là các chữ số (ví dụ: 98765432) sẽ được thay đổi sang định dạng PNR mới là chuỗi 6 kí tự gồm 1 chữ số và 5 chữ cái (ví dụ: RJCV5D, VCDU6,.) 

  1. Thời gian áp dụng: 

– Áp dụng cho tất cả đặt chỗ và xuất vé từ ngày 16.01.2020 

– Tất cả những PNR đã được xuất trước ngày 16.01.2020 sẽ vẫn có thể sử dụng bình thường. 

  1. Lưu ý: 

– Khi tìm kiếm PNR cũ (8 chữ số) hay mới (6 kí tự) thì hệ thống đều trả kết quả hiển thị PNR mới (6 kí tự) 

– Khi thay đổi bất kì thông tin nào trên vé, hệ thống đều mặc định gửi mặt vé với PNR mới (6 kí tự). 

Đội ngũ Tripi trân trọng thông báo để các Đối tác nắm bắt thông tin.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?