Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Vietnam Airlines hướng dẫn thu phí noshow giá nội địa từ 01/11/2020

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo, Vietnam Airlines triển khai hướng dẫn thu phí bỏ chỗ (no-show) như sau:

  1. Phạm vi áp dụng

– Vé 738 có chỗ được xác nhận trên các chuyến bay nội địa do VN/0V/BL khai thác;

– Áp dụng cho giai đoạn xuất/đổi vé từ/sau ngày 01/11/2020 trên kênh truyền thống và kênh online, bao gồm: vé xuất mới và/hoặc vé đổi từ vé hoàn toàn chưa sử dụng theo điều kiện giá nội địa.

  1. Nguyên tắc thu phí no-show

– Phí no-show áp dụng đối với việc thay đổi đặt chỗ trong vòng 3h trước giờ bay hoặc khách không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay ghi trên vé.

– Phí no-show không áp dụng đối với các loại vé đặc thù (vé ID/AD/CA, vé thưởng BSV,…) và vé go-show tại sân bay.

– Phí no-show được giảm tương ứng tỉ lệ giảm giá cho đối tượng trẻ em từ 2 đến 12 tuổi và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi như quy định tại cat 19 của bộ điều kiện.

– Phí no-show áp dụng cho từng chặng bay và được thu bổ sung cùng phí hoàn/đổi theo điều kiện giá tại thời điểm xử lý hoàn/đổi vé. Tổng phí no-show và phí hoàn/đổi vé được tính và điền vào ô “Change fee” tại màn hình 30.

– Không thu phí no-show và phí thay đổi đặt chỗ (nếu có) trong xử lý go-show. Nếu vé đã được đổi cho mục đích go-show và không sử dụng, nơi xử lý hoàn/đổi vé tiếp theo truy thu mức phí no-show theo điều kiện giá áp dụng.

– Trường hợp chuyến bay thay đổi giờ bay: xử lý theo nguyên tắc không tự nguyện.

  1. Cập nhật và xử lý của hệ thống

– Mức phí no-show được quy định tại bộ Điều kiện chung giá nội địa và được cập nhật trên hệ thống tại cat 16 như sau:

NOTE – TEXT BELOW NOT VALIDATED FOR AUTOPRICING.

– NO-SHOW PENALTY APPLIES IF PASSENGER DO NOT  CANCEL/CHANGE THEIR CONFIRMED RESERVATION 03 HOURS BEFORE THE TIME OF TICKETED FLIGHT DEPARTURE.

– NO-SHOW PENALTY APPLIES IN ADDITION TO CHANGE/CANCELLATION PENNALTY.

– Trong đó, phí no-show áp dụng cho tất cả các nhóm giá, ngoại trừ 3 loại giá dưới đây:

+ Giá P-/A-/G– (điều kiện giá không được hoàn đổi)

+ Giá JVN-/WVN-/MVN-/MBL– (các hạng đặt chỗ đầu khoang mùa thấp điểm).

+ Giá -VN, hành trình nội địa bán tại thị trường nước ngoài

– Khi hoàn/đổi vé trên Sabre Interact/DCP, hệ thống sẽ hiển thị tại màn hình 30 như sau:

+ Hoàn/đổi vé 3h trước giờ bay ghi trên vé: mức phí hoàn/đổi được cập nhật tự động. VN chỉ đảm bảo mức phí tại thời điểm thực hiện AER.

+ Hoàn/đổi vé trong vòng 3h hoặc sau giờ bay ghi trên vé: mức phí hoàn/đổi và phí noshow không được tự động cập nhật. Nhân viên xử lý phải tự xác định tổng mức phí áp dụng và điền vào ô “Change fee”. Hệ thống không cập nhật AER tại thời điểm này.

  1. Hướng dẫn xác định thời gian hủy chỗ

– Thời gian hiển thị trên history PNR/history PNR là giờ hệ thống (giờ DFW – Mỹ), giờ bay/giờ hạ cánh hiển thị trên chặng bay là giờ địa phương của điểm cất cánh/điểm hạ cánh. Ngoại trừ: ngày xuất vé hiển thị trên tờ hành trình là giờ thị trường xuất vé và cũng là ngày của dữ liệu báo cáo bán.

– Khi tiếp nhận yêu cầu thay đổi/hủy chặng bay trong vòng 3h trước giờ bay, nhân viên xử lý lưu ý cập nhật thông tin noshow vào PNR và vé vào phần RMK để hỗ trợ xử lý vé sau đó.

+ Câu lệnh remark trong PNR: 5H-PAX NOSHOW VNXXXX DATE

+ Câu lệnh remark lên vé: VCR5-PAX NOSHOW VNXXXX DATE

  1. Hiệu lực

– Áp dụng từ ngày 01/11/2020.

Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và cập nhật thông tin triển khai tới hành khách có nhu cầu.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?