Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY HAN-SGN GIAI ĐOẠN 01JAN-27MAR2021

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo vì lý do khai thác, hãng hàng không Vietnam Airlines THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY HAN-SGN GIAI ĐOẠN 01JAN-27MAR2021. Cụ thể như sau:

SHCB CŨ HÀNH TRÌNH GIAI ĐOẠN NGÀY KHAI THÁC SỐ HIỆU CHUYẾN BAY MỚI GIỜ BAY MỚI GHI CHÚ
6007 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 1_3_5_7 6055 07H55 HỦY CHUYẾN
6011 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 1_3 6041 11h55 HỦY CHUYẾN
6019 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 1 6021 21h15 HỦY CHUYẾN
6021 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 _2_ _ _6_ 6027 22h20 HỦY CHUYẾN
6021 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 4 6019 19h35 HỦY CHUYẾN
6023 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 _2_ _ _ 6 _ 6027 22h20 HỦY CHUYẾN
6023 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 4 6019 19h35 HỦY CHUYẾN
6027 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 7 6027 22h50 THAY ĐỔI GIỜ BAY
6019 HANSGN 01/01/2021 ĐẾN 27/03/2021 _2_4_6_ 6019 19h35 THAY ĐỔI GIỜ BAY

*Lưu ý: Giờ khởi hành tính theo giờ tại sân bay địa phương.
Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và thông báo tới hành khách bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?