Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Vietnam Airlines thay đổi lịch một số chuyến bay Hà Nội – Hồ Chí Minh trong tháng 12

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo vì lý do khai thác, hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo thay đổi lịch một số chuyến bay Hà Nội – Hồ Chí Minh trong tháng 12. Cụ thể như sau:

Chuyến bay cũ Giờ bay cũ Hành trình Ngày bay Chuyến bay mới Giờ bay mới
vn261 22h35 Hà Nội – Hồ Chí Minh 01/12/2020 vn253 22h
vn7223 6h25 Hà Nội – Hồ Chí Minh 06/12/2020 vn7223 5h50
vn7223 6h25 Hà Nội – Hồ Chí Minh 13/12/2020 vn7223 5h55
vn7223 6h25 Hà Nội – Hồ Chí Minh 20/12/2020 vn7223 5h55
vn7207 9h10 Hà Nội – Hồ Chí Minh 03/12/2020;
10/12/2020;
17/12/2020;
24/12/2020
vn7207 9h35
vn7209 18h35 Hà Nội – Hồ Chí Minh 4/12/2020;
11/12/2020;
18/12/2020
vn7209 19h40
vn7215 10h40 Hà Nội – Hồ Chí Minh 05/12/2020 vn7215 10h
vn7217 7h50 Hà Nội – Hồ Chí Minh 06/12/2020
13/12/2020;
vn7217 8h15
vn7217 7h50 Hà Nội – Hồ Chí Minh 07/12/2020;
14/12/2020
vn7217 8h35
vn7217 7h50 Hà Nội – Hồ Chí Minh 20/12/2020 vn7217 8h10
vn7221 6h15 Hà Nội – Hồ Chí Minh 7/12/2020;
14/12/2020;
21/12/2020
vn7221 6h30

*Lưu ý: Giờ khởi hành tính theo giờ tại sân bay địa phương.
Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và thông báo tới hành khách bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?