Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HANSGN TỪ 17JUL21-24JUL21

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY, CỤ THỂ NHƯ SAU:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANSGN 21Jul VN209 09h00 VN251 10h00
HANSGN 22Jul VN209 09h00 VN251 10h00
HANSGN 23Jul VN209 09h00 VN251 09h00
HANSGN 24Jul VN209 09h00 VN251 09h00
HANSGN 21Jul VN213 13h00 VN215 15h30
HANSGN 22Jul VN213 13h00 VN215 15h30
HANSGN 23Jul VN213 13h00 VN215 15h30
HANSGN 24Jul VN213 13h00 VN215 15h30
HANSGN 21Jul VN219 19h00 VN221 21h00
HANSGN 22Jul VN219 19h00 VN221 21h00
HANSGN 23Jul VN219 19h00 VN221 21h00
HANSGN 24Jul VN219 19h00 VN221 21h00
HANSGN 21Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 22Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 23Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 24Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 17Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 18Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 19Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 20Jul VN269 16h00 VN215 15h30 bay sớm
HANSGN 17Jul VN209 09h00 VN 251 10h00
HANSGN 18-Jul VN209 09h00 VN 251 10h00
HANSGN 19-Jul VN209 09h00 VN 251 10h00
HANSGN 20Jul VN209 09h00 VN 252 09h00
HANSGN 17Jul VN213 13h00 VN 215 15h30
HANSGN 18Jul VN213 13h00 VN 215 15h30
HANSGN 19Jul VN213 13h00 VN 215 15h30
HANSGN 20Jul VN213 13h00 VN 215 15h30
HANSGN 17Jul VN219 19h00 VN 221 21h00
HANSGN 18-Jul VN219 19h00 VN 221 21h00
HANSGN 19Jul VN219 19h00 VN 221 21h00
HANSGN 20Jul VN219 19h00 VN 221 21h00
Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?