Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY CHUYẾN

Quý đối tác thân mến,

Vì lý do dịch bệnh, Vietnam Airlines thông báo hủy một số chuyến bay, cụ thể như sau:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB HỦY GHI CHÚ LÝ DO HỦY
HANVCA Từ ngày 13/10/2021 đến ngày17/10/2021 VN1203 HỦY KHÔNG BAY BÙ COVID
HANDAD Từ ngày 13/10/2021 đến ngày17/10/2021 VN167 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANDAD Từ ngày 13/10/2021 đến ngày17/10/2022 VN171 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANDAD Từ ngày 13/10/2021 đến ngày17/10/2022 VN181 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANPXU Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN1613 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANVCL Ngày 13, 15,17/10/2021 VN1641 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANVCL Ngày 14,16,17/10/2021 VN1651 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANDLI Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN1573 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANDLI Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN1575 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANHUI Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN1543 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANCXR Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 17/10/2021 và 13/10/2021 VN1553 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANCXR Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN1557 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANUIH Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN1625 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC
HANUIH Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 17/10/2021 VN7627 HỦY KHÔNG BAY BÙ KHAI THÁC

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?