Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ ĐỔI LỊCH 1 SỐ CHUYẾN BAY TỪ HAN.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA GỒM MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SAU:

* THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HAN-DLI TỪ 7JUN -13JUN-2021:

Ngày Bay Hành trình Chuyến bay hủy Giờ bay cũ Chuyến bay mới Giờ bay mới Lưu ý
7Jun21 HANDLI VN1573 07H45 VN1575 12H45
7Jun21 HANDLI VN1577 14H45 VN1575 12H45 BAY SỚM
9Jun21 HANDLI VN1577 14H25 VN1575 12H45 BAY SỚM
11Jun21 HANDLI VN1577 14H25 VN1575 12H45 BAY SỚM
12Jun21 HANDLI VN1577 14H25 VN1575 12H45 BAY SỚM
13Jun21 HANDLI VN1577 14H25 VN1575 12H45 BAY SỚM
11Jun21 HANDLI VN1573 07H45 VN1575 12H45

 

CHẶNG BAY SHCB NGÀY CŨ SHCB MỚI NGÀY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDLI VN1577 10Jun21 VN1575 11Jun21 12H45 LÙI 1 NGÀY
HANDLI VN1575 10Jun21 VN1575 11Jun21 12H45 LÙI 1 NGÀY
HANDLI VN1575 12Jun0212 VN1575 13Jun21 12H45 LÙI 1 NGÀY
HANDLI VN1573 08Jun21 VN1575 09Jun21 12H45 LÙI 1 NGÀY
HANDLI VN1575 08Jun21 VN1575 09Jun21 12H45 LÙI 1 NGÀY
HANDLI VN1577 08Jun21 VN1575 09Jun21 12H45 LÙI 1 NGÀY

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANSGN 02Jun VN215 1500 VN269 02Jun 1600
HANSGN 02Jun VN257 1200 VN263 02Jun 1400
HANSGN 02Jun VN211 1100 VN211 02-Jun 900 BAY SỚM

* THÔNG BÁO HỦY VN211 HAN-SGN TỪ 4JUN ĐẾN 14JUN-2021:

Ngày Bay Hành trình Chuyến bay hủy Giờ bay cũ Chuyến bay mới Giờ bay mới Lưu ý
04JUN-14JUN21 HANSGN VN211 11H00 VN251 10H00 BAY SỚM

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TỪ HAN:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDAD 22 & 29Jun VN7161 14H20 VN171 13H25 Bay sớm
HANHUI
20 & 21Jun VN7541 17H45 VN1543 08H50 Bay sớm
23 & 30Jun VN7541 17H45 VN1543 08H05 Bay sớm
17-Jun VN7541 19H05 VN1543 08H05 Bay muộn 1 ngày

 

SHCB HÀNH TRÌNH NGÀY BAY LƯU Ý
VN8200
HANDIN
12 & 16Jun
HỦY KHÔNG PROT
VN8204
VN8202 12-Jun

* THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HAN-CXR TỪ 21JUN21-23JUN21:

Ngày Bay Hành trình Chuyến bay hủy Giờ bay cũ Chuyến bay mới Giờ bay mới Lưu ý
21JUN-23JUN21 HANCXR VN7651 17H20 VN1559 15H45 BAY SỚM
21JUN-23JUN21 HANCXR VN7565 13H10 VN1557 12H25 BAY SỚM
21JUN-23JUN21 HANCXR VN1551 07H10 VN1553 09H15

* THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HAN-PXU, TBB 17JUN -19JUN:

CHẶNG BAY SHCB NGÀY CŨ GIỜ BAY CŨ NGÀY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANPXU VN1613 17Jun21 08h35 18Jun21 08h35 Lùi 1 ngày
HANPXU VN1613 19Jun21 08h35 20Jun21 08h35 Lùi 1 ngày
HANTBB VN1651 17Jun21 11h55 18Jun21 11h55 Lùi 1 ngày
HANTBB VN1651 19Jun21 11h55 20Jun21 11h55 Lùi 1 ngày

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Chi tiết vui lòng bấm xem thêm.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?