Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ ĐỔI LỊCH 1 SỐ CHUYẾN BAY.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA GỒM MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SAU:

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDLI 14JUN-16JUN VN1573 07H45 VN1575 14JUN-16JUN 12H45
HANDLI 15-Jun VN1575 12H45 VN1575 16-Jun 12H45 ĐỔI NGÀY
HANDLI 15-Jun VN1577 1425 VN1575 16-Jun 1245 ĐỔI NGÀY
HANDLI 14-Jun VN1577 1425 VN1575 14-Jun 1245 BAY SỚM
HANDLI 16-Jun VN1577 1425 VN1575 16-Jun 1245 BAY SỚM
HANVCA 21-Jun VN1201 750 VN1203 21-Jun 1010
HANVCA 22-Jun VN1201 750 VN1203 22-Jun 1120
HANVCA 24JUN- 25JUN VN1201 750 VN1203 24JUN- 25JUN 1005
HANUIH 16-Jun VN1621 520 VN1625 17-Jun 1330
HANUIH 16-Jun VN1623 1015 VN1625 17-Jun 1330
HANUIH 16-Jun VN1625 1330 VN1625 17-Jun 1330
HANUIH 14-Jun VN1623 1015 VN1625 14-Jun 1330
HANUIH 15-Jun VN1623 1015 VN1625 15-Jun 1330

* THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HANSGN LIÊN DANH BL TỪ 2JUN ĐẾN 7JUN21:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY HỦY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
VN6003 HANSGN 2Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6005 HANSGN 2Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6015 HANSGN 2Jun21 VN6017 17H40
VN6019 HANSGN 2Jun21 VN6017 17H40
VN6023 HANSGN 2Jun21 VN6017 17H40
VN6003 HANSGN 3Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6005 HANSGN 3Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6015 HANSGN 3Jun21 VN6017 17H40
VN6019 HANSGN 3Jun21 VN6017 17H40
VN6023 HANSGN 3Jun21 VN6017 17H40
VN6009 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6015 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6013 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6015 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6017 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6019 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6023 HANSGN 4Jun21 VN6003 6H20 LUU Y BAY SOM
VN6003 HANSGN 5Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6013 HANSGN 5Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6015 HANSGN 5Jun21 VN6017 17H40
VN6021 HANSGN 5Jun21 VN6017 17H40
VN6023 HANSGN 5Jun21 VN6017 17H40
VN6003 HANSGN 6Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6015 HANSGN 6Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU
VN6019 HANSGN 6Jun21 VN6017 17H40
VN6021 HANSGN 6Jun21 VN6017 17H40
VN6023 HANSGN 6Jun21 VN6017 17H40
VN6003 HANSGN 7Jun21 VN6017 17H40 LUU Y DELAY SÂU

* THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HANSGN THÁNG 6:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY HỦY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
Vn213 HANSGN 6/7/8/10/12/13/14jun21 Vn263 14h00
Vn219 HANSGN 10-14JUN21 VN221 21H00
VN245 HANSGN 6JUN-12JUN21 VN207 07H00
VN257 HANSGN 4JUN-14JUN21 VN263 14H00
VN283 HANSGN 6/9/11/13/14JUN21 VN221 21H00
VN215 HANSGN 4JUN-6JUN21 VN269 16H00
VN217 HANSGN 6Jun21 VN275 18H00
VN219 HANSGN 6JUN-9JUN21 VN221 21H00
VN243 HANSGN 6Jun21 VN209 9H00
VN211 HANSGN 4JUN-5JUN21 VN251 10H00

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY HAN-PQC:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANPQC 30Jun VN1231 820 VN1233 30Jun 1030
HANPQC 26Jun VN1231 820 VN1233 26Jun 1030
HANPQC 26Jun VN7231 1645 VN1239 26Jun 1520 BAY SỚM

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Chi tiết vui lòng bấm xem thêm.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?