Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NHƯ SAU:

* Thông báo thay đổi lịch bay HAN-DAD:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI
HANDAD 22Jun VN6087 VN 181 16H20
HANDAD 22Jun VN171/VN181 VN167 11H50
HANDAD 23Jun VN6087 VN7161 14H20
HANDAD 22JUN-24JUN VN163 VN167 11H50
HANDAD 23JUN-24JUN VN181 VN167 11H50
HANDAD 25JUN-27JUN VN181 VN171 13H25
HANDAD 23Jun VN7161 VN167 11H50
HANDAD 28Jun VN167 VN171 13H25
HANDAD 02JUL-7JUL/9JUL-14JUL VN159 VN 163 09H20
HANDAD 02JUL-3JUL/9JUL-10JUL VN187 VN 185 19H45
HANDAD 01JUL-3JUL/5JUL-10JUL/12JUL-14JUL VN7151 VN 163 9H20
HANDAD 01JUL/05JUL-6JUL/8JUL/12JUL-13JUL VN7159 VN 171 13H25
HANDAD 01JUL/3JUL/5JUL-8JUL/10JUL/12JUL-14JUL VN7161 VN 175 15H05
HANDAD 04JUL/11JUL VN7173 VN 181 16H20
HANDAD 06JUL/13JUL VN7177 VN 171 13H25
HANDAD 02JUL-3JUL/9JUL-10JUL VN7179 VN 183 19H10
HANDAD 02Jul VN7191 VN 183 19H10
HANDAD 09Jul VN7193 VN185 19H45

* Thông báo hủy một số chuyến bay HAN-DLI, HAN-UIH 22/6, 23/6/2021:

HẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY CŨ GIỜ BAY MỚI
HANUIH 22Jun VN7627 VN1625 10H25 13h30
HANUIH 23Jun VN7627 VN1625 10H25 13H30
HANDLI 23Jun VN1573 VN1575 07H45 12H45

* Thông báo hủy một số chuyến bay nội địa giai đoạn từ 22/6 đến 14/6/7/2021:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY HỦY/ THAY ĐỔI GIỜ BAY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
VN251 HANSGN 22Jun21 VN209 9H00
VN263 HANSGN 22Jun21 VN215 15H00
VN269 HANSGN 22Jun21 VN217 18H00 MUỘN 2H
VN217 HANSGN 22Jun21 VN217 18H00 DELAY 1H
VN219 HANSGN 22Jun21 VN221 21H00
VN257 HANSGN 22Jun21 VN215 15H00 MUỘN 3H
VN6015/VN6017 HANSGN 22Jun21 VN217 18H00
VN6021 HANSGN 22Jun21 VN221 21H00
VN6023 HANSGN 23Jun21 VN221 21H00
VN6017 HANSGN 23Jun21 VN219 19H00
VN6009 HANSGN 24Jun21 VN251 10H00
VN213 HANSGN 1JUL-14JUL VN263 14H00
VN243 HANSGN 1JUL-14JUL VN251 10H00
VN245 HANSGN 1JUL-14JUL VN207 7H00
VN283 HANSGN 1JUL-14JUL VN221 21H00
VN7627 HANUIH 28Jun21 VN1625 13H30
VN1579 HANDLI 2JUL/4JUL VN1577 14H25
VN7577 HANDLI 1Jul VN1577 14H25

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.​

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?