Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY, CHI TIẾT NHƯ SAU:

* Thông báo thay đổi lịch bay HAN DAD 01/07/2021:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDAD 1Jul VN163 09H20 VN163 06H00 BAY SỚM
HANDAD 1Jul VN171 13h25 VN 167 11h20 BAY SỚM

* Thông báo thay đổi lịch bay một số chuyến bay nội địa:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANUIH
02, 03, 04/07/2021 VN1621 07H35 VN1625 13H30
17, 24/08/2021 VN1621 07H30 VN1621 05H20 Bay sớm
HANCXR 22Aug VN1557 10H10 VN1557 12H25
HANBMV 04, 18, 25/08/2021 VN1603 08H05 VN1603 10H30
HANUIH
09, 16, 23/08/2021 VN1621 07H05 VN1621 07H35
09, 16, 23/08/2021 VN1623 09H35 VN1623 10H15
20Aug VN1623 08H20 VN1623 10H10
HANVCL 09, 16, 18-23,25 /08/2021 VN1641 08H00 VN1641 08H25
HANDAD
22Aug VN175 13h20 VN175 15H05
16-25/08/2021 VN183 18H05 VN183 19H10
17-19,22, 24,25/08/2021 VN185 18H30 VN185 19H45
HANPQC
29,30/06; 01,02/07/2021 VN1233 10H30 VN1237 12H55
01-04/07/2021 VN1239 15H20 VN1237 12H55 Bay sớm
15-18, 21/07/2021 VN7231 16H45 VN1239 15H20 Bay sớm
22, 23/07/2021 VN7235 18H35 VN7231 16H45 Bay sớm
21, 26-31/07/2021 VN7295 18H40 VN1239 15H20 Bay sớm
HANDLI 02,03,04/07/2021 VN1577 14H25 VN1575 12H45 Bay sớm
HANVDH 02, 04,05, 07/07/2021 VN1591 11H40 VN1591 14H00
HANVII 02-Jul VN1715 06H45 VN1717 17H35

* Thông báo hủy một số chuyến bay nội địa giai đoạn 30/6 – 4/7/2021:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
VN213 HANSGN 30Jun21 VN215 15H00 MUỘN 2H
VN257 HANSGN 30Jun21 VN215 15H00 MUỘN 3H
VN269 HANSGN 30Jun21 VN215 15H00
Vn6015 HANSGN 1Jul21 VN215 15H00
VN6017 HANSGN 1Jul21 VN219 19H00
VN6019 HANSGN 1Jul21 VN219 19H00
VN6023 HANSGN 1Jul21 VN221 21H00
VN6013 HANSGN 3Jul21 VN6017 17H40
VN6015 HANSGN 3Jul21 VN6017 17H40
VN6015 HANSGN 4Jul21 VN6017 17H40
VN6021 HANSGN 3JUL21/4JUL21 VN6017 17H40
VN6023 HANSGN 4Jul VN6017 17H40
VN6320 HANSGN 3JUL/4JUL21 VN1559 16H05
VN213 HANSGN 1Jul21 VN215 15H00
VN269 HANSGN 1Jul21 VN217 17H00
VN257 HANSGN 1Jul21 VN215 15H00
VN251 HANSGN 1Jul21 VN209 9H00 SOM 1H

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?