Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO HỦY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NHƯ SAU:

* Thông báo thay đổi lịch bay HAN-CXR:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ SHCB MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI
HANCXR 1Jul VN7561 VN1559 01Jul 15h45
HANCXR 1Jul VN7563 VN1559 01Jul 15h45
HANCXR 1Jul VN7565 VN1559 01Jul 15h45
HANCXR 4Jul VN7561 VN1559 04Jul 15h45
HANCXR 5Jul VN7563 VN1559 05Jul 15h45
HANCXR 7Jul VN7561 VN1559 07Jul 15h45
HANCXR 7Jul VN7563 VN1559 07Jul 15h45
HANCXR 7Jul VN7565 VN1559 07Jul 15h45
HANCXR 12Jul VN7565 VN1559 12Jul 15h45
HANCXR 14Jul VN7561 VN1559 14Jul 15h45
HANCXR 15Jul VN7561 VN1559 15Jul 15h45
HANCXR 16Jul VN7567 VN1559 16Jul 15h45
HANCXR 22Jun VN6320 VN1557 22Jun 12H25
HANCXR 29Jun VN6320 VN1557 29Jun 12H25

* Thông báo hủy một số chuyến bay:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ LƯU Ý
HANCXR 1Jul VN7549/VN7567 HỦY
HANCXR 2Jul VN7549/VN7561/VN7565/VN7567 HỦY
HANCXR 3Jul VN7549/VN7561/VN7565/VN7567 HỦY
HANCXR 4Jul VN1557/VN7549/VN7565/VN7567 HỦY
HANCXR 5Jul VN7549/VN7565/VN7567 HỦY
HANCXR 6Jul VN7549/VN7561/VN7563/VN7567 HỦY
HANCXR 7Jul VN7549/VN7567 HỦY
HANCXR 8Jul VN7549/VN7561/VN7563/VN7567 HỦY
HANCXR 9Jul VN7549/VN7561/VN7563/VN7567 HỦY
HANCXR 10Jul VN7549/VN7561/VN7563/VN7567/VN7565 HỦY
HANCXR 11Jul VN1557/VN7549/VN7565/VN7567/VN7561 HỦY
HANCXR 12Jul VN7549/VN7561/7567 HỦY
HANCXR 13Jul VN7549/VN7561/VN7563/VN7567/VN7565 HỦY
HANCXR 14Jul VN7549/VN7563/VN7565/VN7567 HỦY
HANCXR 15Jul VN7549/VN7563/VN7565/VN7567 HỦY
HANCXR 16Jul VN7549/VN7565 HỦY
HANDLI 21Jun VN7573 HỦY
HANUIH 21Jun VN7621 HỦY

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.​

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?