Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA NHƯ SAU:

* Thông báo hủy chuyến đổi ngày bay:

STT
CHẶNG BAY
CHUYẾN BAY HỦY CHUYẾN BAY THAY THẾ GHI CHÚ
NGÀY BAY SỐ HIỆU GIỜ BAY NGÀY BAY SỐ HIỆU GIỜ BAY
LƯU Ý TOÀN BỘ HỦY CHUYỂN NGÀY HÔM SAU
1
HANDLI
VN1573
17Aug
7:45
VN1575
18Aug
12:45
2 19Aug 20Aug
3 24Aug 25Aug
4 26Aug 27Aug
5 28Aug 29Aug
6 31Aug 7:45 VN1573 01Sep 7:45
7
VN1575
17Aug
12:45
VN1575
18Aug
12:45
8 19Aug 20Aug
9 21Aug 22Aug
10 24Aug 25Aug
11 26Aug 27Aug
12 28Aug 29Aug
13 31Aug 01Sep
14
VN1577
26Aug
14:25
VN1575
27Aug
12:45
15 28Aug 29Aug
16 31Aug 14:25 VN1577 01Sep 14:25
17
HANUIH
VN1625
26Aug
13:30
VN7627
27Aug
10:25
18 28Aug 29Aug
19 31Aug 01Sep
20
VN7627
17Aug
10:25
18Aug
21 19Aug 20Aug
22 21Aug 22Aug
23 24Aug 25Aug
24 26Aug 27Aug
25 28Aug 29Aug
26 31Aug 01Sep

* Thông báo hủy một số chuyến bay HAN-DIN/HUI/CXR TỪ 08/08 – 15/08/2021:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ THÔNG TIN THAY ĐỔI
HANDIN 08Aug21 VN8202 10H40
Hủy không khai thác
HANHUI 13Aug21 VN1543 08H05
HANCXR 09Aug21 VN1553 09H15
HANCXR 11Aug21 VN1553 09H15
HANCXR 15Aug21 VN1553 09H15
Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?