Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY HÀ NỘI – PHÚ QUỐC.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo vì lý do khai thác, hãng hàng không Vietnam Airlines THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY HÀ NỘI – PHÚ QUỐC. Cụ thể như sau:

Chặng bay Ngày bay Số hiệu chuyến bay cũ Giờ bay cũ Số hiệu chuyến bay mới Giờ bay mới Lưu ý
Hà Nội – Phú Quốc 06/02/2021 VN1231 15:45 VN1237 12:00 Bay sớm
Hà Nội – Phú Quốc 31/01/2021 VN1233 09:10 VN1237 12:10
Hà Nội – Phú Quốc 1/2/2021 – 4/2/2021 VN1233 09:15 VN1237 12:10
Hà Nội – Phú Quốc 05/02/2021 VN7235 10:10 VN1237 12:00
Hà Nội – Phú Quốc 08/02/2021 VN7235 10:35 VN1237 12:00
Hà Nội – Phú Quốc 13/02/2021 VN7233 05:15 VN7233 05:45
Hà Nội – Phú Quốc 14/02/2021 VN7239 09:05 VN7239 05:50 Bay sớm

*Lưu ý: Giờ khởi hành tính theo giờ tại sân bay địa phương.
Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và thông báo tới hành khách bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?