Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA NHƯ SAU:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANCXR 31/05- 06/06/2021 VN1553 09H15 VN1559 15H45
HANVII 26-May VN1715 06H45 VN1717 17H05
HANPQC
01-Jun VN1233 10H30 VN1237 12H55
02-Jun VN1233 10H30 VN1237 12H50 5JUN Chuyển 3 ngày sau
03-Jun VN1233 10H30 VN1237 12H50 5JUN Chuyển 2 ngày sau
04-Jun VN1233 10H30 VN1237 12H50 5JUN Chuyển 1 ngày sau
05-Jun VN1233 10H30 VN1237 12H50
06-Jun VN1233 10H30 VN1233 10H30 7JUN Chuyển 1 ngày sau
02-Jun VN1237 12H55 VN1237 12H50 5JUN Chuyển 3 ngày sau
03-Jun VN1237 12H55 VN1237 12H50 5JUN Chuyển 2 ngày sau
04-Jun VN1237 12H55 VN1237 12H50 5JUN Chuyển 1 ngày sau
06-Jun VN1237 12H55 VN1233 10H30 7JUN Chuyển 1 ngày sau
HANTBB 31/05+ 2,4,6/06/2021 VN1651 11H55 VN1651 11H55 D+1 Chuyển 1 ngày sau

* Thông báo thay đổi lịch bay:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB GIỜ BAY CŨ GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HAN –ICN 28May VN416 HỦY CHUYẾN
HAN – PQC 22Jun VN1239 18H45 17H10 BAY SỚM
HAN – VDH 06Jun VN1591 11H40 14H10 BAY MUỘN

* Thông báo hủy 1 số chuyến bay HAN-SGN TỪ 26-31MAY21:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY HỦY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
VN211 HAN-SGN 26May21 VN257 12H00
VN213 HAN-SGN 26May21 VN263 14H00
VN219 HAN-SGN 26May21 VN221 21H00
VN243 HAN-SGN 26May21 VN251 10H00
VN269 HAN-SGN 26May21 VN275 18H00
VN6005 HAN-SGN 26May21 VN251 10H00
VN6009 HAN-SGN 27May21 VN6003 6H20 BAY SỚM
VN6015 HAN-SGN 27May21 VN6017 17H40
VN6019 HAN-SGN 27May21 VN6017
17H40 BAY SỚM
VN6023 HAN-SGN 27May21 VN6017
17H40 BAY SỚM
VN217 HAN-SGN 27MAY DEN 31MAY21 VN275 18H00
VN219 HAN-SGN 27MAY DEN 31 MAY VN283 20H00
VN245 HAN-SGN 27MAY DEN 31 MAY VN207 7H00
VN251 HAN-SGN 27MAY DEN 31 MAY 21 VN211 11H00
VN257 HAN-SGN 27MAY DEN 31MAY21 VN213 13H00

* Thông báo thay đổi lịch bay HAN-PQC:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI NGÀY BAY MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HAN –PQC 27,28,29-MAY VN1237 12H50 VN1237 30-May 12H50 ĐỔI NGÀY
HAN –PQC 31-May VN1237 12H50 VN1237 01-Jun 12H55 ĐỔI NGÀY
HAN –PQC 31-May VN1233 10H30 VN1237 01-Jun 12H55 ĐỔI NGÀY

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?