Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA

Kính gửi: Quý Đối tác,

Tripi xin thông báo vì lý do khai thác, hãng hàng không Vietnam Airlines THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA. Cụ thể như sau:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANVDH
01-Feb VN1591 12H20 VN1591 12H20 2Feb CHUYỂN 1 NGÀY
03-Feb VN1591 12H20 VN1591 12H20 4Feb CHUYỂN 1 NGÀY
05-Feb VN1591 12H20 VN1591 12H20 6Feb CHUYỂN 1 NGÀY
HANSGN
28-Jan
VN245 06H30 VN207 07H00
VN261 22H30 VN253 22H00 BAY SỚM
VN7247 12H30 VN213 13H00
VN7281 20H45 VN221 21H00
HANVCA
29-Jan VN1207 17H55 VN1201 10H20 BAY SỚM
30-Jan VN1203 06H45 VN120111 10H05

*Lưu ý: Giờ khởi hành tính theo giờ tại sân bay địa phương.
Tripi xin thông báo để quý Đối tác được biết và thông báo tới hành khách bị ảnh hưởng.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?