Thông báo từ hãng hàng không

[TB] VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY TỪ HAN.

Quý đối tác thân mến,

VÌ LÝ DO KHAI THÁC, VIETNAM AIRLINES THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY MỘT SỐ CHUYẾN BAY NHƯ SAU:

SHCB HÀNH TRÌNH NGÀY BAY LƯU Ý
VN1613 HAN-PXU 07/08/10/12/14/15JUN2021 NO PROT PAX

 

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB GIỜ BAY CŨ GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANDAD
03Aug – 28Oct VN185 19H45 17H40 Bay sớm D24
04Aug – 27Oct VN185 19H45 18H30 Bay sớm D3

 

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HANCXR 31-May VN1557 12H25 VN1559 15H45
HANDAD
05 & 12Jun VN6089 15H55 VN163 09H20 Bay sớm
02Aug – 29Oct VN155 07H00 VN159 08H20 D1235
01Aug – 28Oct VN155 06H45 VN163 09H20 D47
HANTTB 07-Jun VN1651 11H55 VN1651 11H55 Bay muộn 2 ngày
HANTTB 08-Jun VN1651 11H55 VN1651 11H55 Bay muộn 1 ngày
HANTTB 10-Jun VN1651 11H55 VN1651 11H55 Bay muộn 1 ngày
HANTTB 12-Jun VN1651 11H55 VN1651 11H55 Bay muộn 1 ngày
HANTTB 14-Jun VN1651 11H55 VN1651 11H55 Bay muộn 2 ngày
HANTTB 15-Jun VN1651 11H55 VN1651 11H55 Bay muộn 1 ngày

* THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH BAY HAN-SGN:

CHẶNG BAY NGÀY BAY SHCB CŨ GIỜ BAY CŨ SHCB MỚI GIỜ BAY MỚI LƯU Ý
HAN-SGN 01-05JUN VN213 13H00 VN263 14H00 BAY MUỘN
HAN-SGN 01JUN, 03-05JUN VN219 19H00 VN221 21H00 BAY MUỘN
HAN-SGN 01JUN-05JUN VN245 06H00 VN207 07H00 BAY MUỘN

* THÔNG BÁO HỦY 1 SỐ CHUYẾN BAY HANSGN THÁNG 6:

SHCB HỦY HÀNH TRÌNH NGÀY BAY HỦY CHUYỂN SANG SHCB MỚI CÙNG NGÀY GIỜ BAY MỚI
VN215 HANSGN 7JUN -11 JUN21 VN269 16H00
VN283 HANSGN 7JUN, 8JUN, 10JUN, 12JUN21 VN221 21H00

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết, cập nhật thông tin, kiểm tra hành khách bị ảnh hưởng và thông báo cho hành khách.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?