Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Vietnam Airlines triển khai hướng dẫn xử lý vé cho các khách bị cách ly/hạn chế đi lại do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Quý đối tác thân mến,

Căn cứ công văn số 280/TCTHK-TTBSP ngày 18/5/2021 của Ban Tiếp thị và bán sản phẩm, Vietnam Airlines triển khai sửa đổi, cập nhật hướng dẫn xử lý vé cho các khách bị cách ly/hạn chế đi lại do ảnh hưởng bởi Covid-19. Chi tiết như sau:

1. Phạm vi áp dụng

 • Áp dụng cho vé/chứng từ của VN (mã 738) xuất trên kênh truyền thống tại thị trường Việt Nam, kênh online tại website/app của VN/BL và vé xuất online theo chương trình Flight Pass Option Town.
 • Khách có vé hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam được xuất/đổi từ/trước ngày có lệnh phong tỏa của cơ quan chức năng và có ngày bay nằm trong giai đoạn bị cách ly/phong tỏa.

  Ngoại lệ: Trường hợp khách có vé rời và được xuất trong cùng 1 PNR, trong đó có ít nhất 1 vé có ngày bay thuộc giai đoạn bị cách ly/hạn chế đi lại, được phép áp dụng nguyên tắc đổi vé tại mục 3 dưới đây cho toàn bộ các vé còn lại trong PNR đó.

 • Việc xử lý vé và chứng từ chỉ được thực hiện tại các Chi nhánh Vietnam Airlines trong nước, Sabre VN, phòng vé Viags, phòng vé của BL.

2. Đối tượng áp dụng

 • Khách có quyết định cách ly của cấp có thẩm quyền; hoặc
 • Khách bị ảnh hưởng bởi quy định phong tỏa/hạn chế đi lại của chính phủ. Khách phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ được xác nhận bởi cấp có thẩm quyền về việc khách có mặt tại địa bàn và thời gian bị cách ly/hạn chế đi lại tại tỉnh/địa phương bị phong tỏa. Giấy xác nhận phải hiển thị rõ ngày xác nhận và có dấu đỏ.

3. Phương án xử lý

* Yêu cầu hủy đặt chỗ

 • Đại lý thông báo cho khách hàng liên hệ với VN/đại lý xuất vé thực hiện hủy chỗ trước ít nhất 03 giờ so với giờ khởi hành của chuyến bay ghi trên vé và khách có thể thực hiện đổi/hoàn vé sau.

Xử lý thay đổi

– Thay đổi ngày bay/hành trình: Đây là phương án ưu tiên xử lý

 • Được phép 01 lần miễn phí và hạn chế về thay đổi.
 • Thu chênh lệch giá/thuế/phí phát sinh nếu có.

– Hoàn vé: Tuân thủ điều kiện giá áp dụng.

* Nguyên tắc đổi vé và kiểm soát chứng từ

 • Thực hiện đổi vé trong thời hạn hiệu lực xử lý của vé.
 • Khách xuất trình bản gốc giấy tờ có dấu đỏ theo yêu cầu tại mục 2 nêu trên tại phòng vé VN hoặc bản scan qua email nếu xử lý tại Sabre VN. Đơn vị xử lý phải kẹp bản photo copy giấy tờ cùng báo cáo bán để phục vụ công tác kiểm soát.
 • Trường hợp đại lý xử lý vé thay khách, đại lý xuất trình Giấy đề nghị đổi vé có đóng dấu và chữ ký của phụ trách đại lý cùng các giấy tờ theo yêu cầu như trên.
 • Vé mới áp dụng điều kiện của loại giá mới, ngoại trừ điều kiện hoàn áp dụng chặt nhất giữa giá cũ và giá mới.
 • Chứng từ xuất kèm vé được xử lý đồng thời theo phương án đổi vé.

4. Hiệu lực

 • Áp dụng cho việc xử lý vé từ ngày 18/5/2021.
 • Công văn này thay thế công văn số 1926/TCTHK-CNMB ngày 04/2/2021.

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết và cập nhật thông tin,

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?