Thông báo từ hãng hàng không

[TB] Vietnam Airlines triển khai thông tin điều chỉnh lich bay 1 số đường bay Nội địa từ 19/06/2021

Quý đối tác thân mến,

Vietnam Airlines triển khai Thông tin điều chỉnh lịch bay của 1 số đường bay Nội địa từ 19/06/2021, chi tiết như sau:

Nhóm đường bay Chặng bay
(2 chiều)
Giai đoạn Tần suất điều chỉnh (dự kiến)
Trục chính
HAN – SGN Từ 19/6-30/6 Khai thác từ 5-8 tần suất/ngày
HAN – DAD Từ 19/6-30/6 Tăng từ 2 tần suất/ngày lên 3-4 tần suất/ngày
Du lịch
HAN – CXR Từ 22/6-30/6 Tăng từ 1 tần suất/ngày lên 2-3 tần suất/ngày
HAN – DLI Từ 22/6-30/6 Tăng từ 3 tần suất/tuần lên 2 tần suất/ngày
HAN – HUI Từ 23/6-30/6 Khai thác 3-5 tần suất/tuần
HAN – PQC Từ 22/6-30/6 Khai thác 2 tần suất/ngày
Trục lẻ
VII – SGN Từ 22/6-30/6 Tăng từ 1-2 tần suất/ngày lên 3-4 tần suất/ngày
HPH – SGN Từ 21/6-30/6 Khai thác 1 tần suất/ngày (thực tế khai thác căn cứ theo quyết định của Nhà chức trách địa phương)
THD – SGN Từ 19/6-30/6 Tăng từ 1 tần suất/ngày lên 2 tần suất/ngày
Địa phương
HAN – BMV Từ 28/6 Tăng từ 3 tần suất/tuần lên 5-6 tần suất/tuần
HAN – PXU Từ 28/6 Tăng từ 3 tần suất/tuần lên 5-6 tần suất/tuần
HAN – TBB Từ 23/6-30/6 Khai thác 3 tần suất/tuần từ 23/6; 1 tần suất/ngày từ 30/6
HAN – UIH Từ 20/6-30/6 Khai thác 1-2 tần suất/ngày
HAN – VCL Từ 22/6-30/6 Khai thác 3 tần suất/tuần
HAN – VDH Từ 23/6-30/6 Khai thác 3 tần suất/tuần

Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết và cập nhật thông tin.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?