Tính năng mới

Tiện lợi hơn với tính năng “Ưu đãi của tôi”

Tính năng “Ưu đãi của tôi” được ví như kho lưu trữ quà tặng của mỗi Đối tác. Với tính năng này, Đối tác có thể theo dõi số lần còn sử dụng được của ưu đãi cũng như thời hạn sử dụng một cách nhanh chóng.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?