Thông báo từ hãng hàng không

Triển khai điều chỉnh giá hành lý nội địa theo checked portion của Vietnam Airlines

Từ ngày 10/08/2018, Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh giá hành lý nội địa theo checked portion như sau:

1. Nội dung thay đổi

Điều chỉnh chính sách giá áp dụng đối với Hành lý tính cước và Hành lý trả trước trên các chặng bay nội địa Việt Nam của hãng hàng không Vietnam Airlines.

2. Hình thức sửa đổi

2.1. Hành lý tính cước hệ cân

a, Trên phần hành trình Nội địa

  • Nguyên tắc áp dụng giá: giá hành lý tính cước trên phần hành trình nội địa áp dụng nguyên tắc tính theo đoạn làm thủ tục hành lý thẳng (checked-portion).
  • Mức giá:
Chặng bay Giá tịnh (chưa bao gồm VAT)
Chặng bay nội địa Việt Nam 50.000 VND/kg

2.2. Hành lý trả trước

b, Chặng bay nội địa Việt Nam

  • Nguyên tắc áp dụng giá: giá hành lý trả trước trên phần hành trình nội địa áp dụng nguyên tắc tính theo đoạn làm thủ tục hành lý thẳng (checked-portion)
  • Mức giá áp dụng:
Chặng bay Giá tịnh (chưa bao gồm VAT)
Gói 5 kg Gói 10 kg
Chặng bay nội địa Việt Nam 120.000 VND/gói 240.000 VND/gói

 3. Áp dụng

  • Hiệu lực: áp dụng từ ngày 10/08/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Đại lý Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?