Thông báo từ hãng hàng không

VIETNAM AIRLINES TẶNG 1 KIỆN HÀNH LÝ VỚI GIÁ PHỔ THÔNG SIÊU TIẾT KIỆM

Căn cứ công văn 688/TCTHK-TTBSP ngày 13/10/2022, CNVN xin thông báo về việc tặng 1 kiện hành lý chuẩn (không quá 23kg, tổng kích thước 3 chiều không quá 158cm) như sau:

  • Chuyến bay áp dụng: VN và VN*/0V hành trình nội địa.
  • Loại giá: Phổ thông siêu tiết kiệm.
  • Hiệu lực xuất vé và ngày bay: 15/10/2022-30/11/2022.
  • Hình thức: Kiện hành lý tặng thêm được cập nhật tự động trên hệ thống Tripi.

Đội ngũ Tripi trân trọng thông báo.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?