Thông báo từ hãng hàng không

[VIETNAM AIRLINES] TRIỂN KHAI BỔ SUNG GIÁ HẠNG P TỪ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Vietnam Airlines thông báo triển khai bổ sung giá từ Việt Nam- Trung Quốc trên kênh truyền thống

Bổ sung các mức giá hạng P (Phổ thông) từ Việt Nam đến Trung Quốc

Hiệu lực áp dụng từ: 27/10/2023

Bài viết này có hữu ích cho bạn?