Hóa đơn - Thanh toán

Các hình thức thanh toán trên Tripi Partner

Tripi hướng dẫn các Đối tác các phương thức thanh toán qua App Partner.

  1. Thanh toán bằng Trip Credits
  2. Thanh toán bằng QR code.
  3. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.

    Các bước tiếp theo như hình dưới đây

  4. Thanh toán bằng thẻ Visa, Master Card.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?