Thông báo từ Tripi

CHỐT PHÒNG PHƠI PHỚI – CASHBACK TỚI LIỀN 11/2022

Luôn hướng đến mục tiêu tiếp động lực, khuyến khích bán cho Quý đối tác, Tripi Partner tiếp tục gia hạn chương trình “Bán càng nhiều – Chiết khấu càng lớn” tháng 11/2022.

*THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:
1.  Hoàn tiền cho tất cả các đêm phòng đã check-out trong giai đoạn 01/11/2022 – 30/11/2022
2. Áp dụng cho Đại lý có doanh số khách sạn từ .. trở lên.
3. Thời gian trả thưởng: trong vòng 25 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình.
4. Đối tượng tham gia:
+ Tất cả các tài khoản chủ trên hệ thống của Tripi Partner.
+ Không áp dụng cho booking sử dụng mã giảm giá NEW200 và AFTERNEW
+ Chỉ ghi nhận số lượng đêm phòng và tính hoàn tiền đối với đơn hàng khách đã checkout

5. Mức hoàn tiền:

– Hoàn 20.000VND/đêm phòng đối với khách sạn commit

– Hoàn 5.000VND/đêm phòng đối với tất cả các khách sạn còn lại

6. Cách tính hoàn tiền:

 • Tiền hoàn = (Tổng số đêm phòng đã check-out thuộc khách sạn commit x 20.000) + (Tổng số đêm phòng đã check-out thuộc các khách sạn còn lại x 5.000).

VD: Doanh số của Quý đối tác (là số tiền cuối cùng Đối tác thanh toán cho Tripi, sau khi đã trừ mã giảm giá) trong tháng 11/2022 đạt từ 10.000.000 VNĐ trở lên. Tổng số đêm phòng đã checkout của Đại lý trong tháng 11/2022 đạt 4000 đêm phòng, trong đó có 3000 đêm phòng thuộc khách sạn commit.

=> Số tiền hoàn của Đại lý là: (3000 x 20.000) + (1000 x 5.000) = 65.000.000 VNĐ.

7. Doanh số được ghi nhận:

 • Doanh số chỉ ghi nhận và tính hoàn tiền đối với đơn hàng khách đã checkout. Trường hợp booking giao giữa hai tháng, doanh số của booking đó sẽ được tính vào tháng mà khách checkout.
 • Thời gian tính doanh số từ 01/11/2022-30/11/2022
 • Áp dụng cho tất cả doanh số khách sạn thỏa mãn các điều kiện trên
 • Chỉ tính hoàn tiền cho tài khoản chủ.
 • Doanh số không ghi nhận cho các đơn hàng hoàn, huỷ trong thời gian triển khai chương trình và trước khi công bố kết quả.

* Lưu ý:

 • Tiền chiết khấu sẽ được trả vào tài khoản Trip Credit của Quý Đối tác.
 • Chương trình chi tiết, Đối tác vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ.
 • Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng có hoàn hủy, dấu hiệu cố ý gian lận, lợi dụng lỗi hệ thống hoặc không thỏa mãn điều kiện yêu cầu.
 • Tripi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà không cần thông báo trước.
 • Trong mọi trường hợp, quyết định của Tripi là quyết định cuối cùng.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?