Hướng dẫn sử dụng

Có thể sử dụng Tripi Partner trên trình duyệt web không?

Đại lý hoàn toàn có thể sử dụng được trên phiên bản Web.

B1. Truy cập https://www.tripi.vn/login và Đăng nhập với tài khoản Đại lý

B2. Click Bán hàng để vào Tripi Partner bản website

3. Sử dụng như Tripi Partner apps

Bài viết này có hữu ích cho bạn?