Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn liên hệ kênh hỗ trợ trong trường hợp quá tải Zendesk Chat.

Tripi gửi Quý Đối tác hướng dẫn liên hệ kênh chat https://hotro.tripi.vn/ trong trường hợp không thể kết nối vào kênh Zendesk Chat.

* Bước 1: Trên màn hình mục “Cá nhân” chọn “Chat với Tripi“.

* Bước 2: Chọn “Trung tâm trợ giúp“.

* Bước 3: Liên hệ kênh chat.

 

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?