Hướng dẫn sử dụng

[HD] Hướng dẫn nạp tiền và thanh toán vé.

I/ Hướng dẫn nạp tiền vào Tripi Credits.

II/ Hướng dẫn thanh toán vé.

Bước 1: Chọn vé.

Bước 2: Thực hiện thanh toán vé.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?