Thông báo từ Tripi

[HD] Hướng dẫn sử dụng tính năng “Mua suất ăn” và “Chọn chỗ ngồi”.

Trên App Partner hiện đã có thêm tính nắng “Mua suất ăn” và “Chọn chỗ ngồi“, đội ngũ Tripi gửi Đối tác hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các tính năng mới này thông qua App Partner.

I/ Mua suất ăn:

II/ Chọn chỗ ngồi:

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?