Hóa đơn - Thanh toán

Hóa đơn điện tử và cách kiểm tra tính tin cậy

Hóa đơn điện tử  là loại hình hóa đơn tiện lợi mới và đang dần trở thành xu hướng bắt buộc tại Việt Nam theo lộ trình của Chính Phủ và Bộ Tài Chính. Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng nói riêng và xã hội nói chung. Hi vọng qua bài viết này, Tripi có thể mang lại giá trị cho Quý Đại lý về cách sử dụng và kiểm tra tính tin cậy của Hóa đơn điện tử.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Tại khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính đã quy định:

“Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông tin dữ liệu về kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo hai nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.”

2. Hóa đơn điện tử thế nào là hợp lệ?

Bên cạnh việc được cấp phép và xác nhận bởi Tổng cục thuế, hóa đơn điện tử cần đảm bảo đầy đủ một số nội dung bắt buộc:

  • Thông tin về hóa đơn: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn
  • Thông tin bên bán: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế
  • Thông tin bên mua: Tên doanh nghiệp/cá nhân, địa chỉ, mã số thuế
  • Nội dung cung ứng hàng hóa, dịch vụ: Tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng cộng tiền hàng và dịch vụ, tiền thuế, tổng tiền thanh toán kèm thuế, tiền hàng hóa được viết rõ bằng chữ.
  • Họ tên đầy đủ, chữ ký điện tử hợp lệ của hai bên, ngày tháng năm lập và gửi hóa đơn

Lưu ý: Hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

3. Tính hợp pháp và cơ sở pháp lý của hóa đơn điện tử hợp lệ

a, Tính hợp pháp

Hóa đơn điện tử hợp lệ hiểu một cách đơn giản và chính xác chính là những hóa đơn đã được doanh nghiệp đăng ký sử dụng và được cấp phép bởi Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế, ngược lại những hóa đơn không hợp lệ chính là các hóa đơn giả mạo, hóa đơn tự khởi tạo và thiết kế của doanh nghiệp nhưng chưa có thông báo phát hành và chưa đăng ký trên hệ thống của cơ quan thuế.

b, Cơ sở pháp lý

Theo Khoản 3 điều 3 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã nêu rõ: hóa đơn điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý giống như những loại hình hóa đơn giấy truyền thống nếu thỏa mãn đồng thời và đầy đủ các điều kiện sau:

  • Đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử. Tính toàn vẹn thông tin nghĩa là thông tin chưa bị thay đổi và đầy đủ, ngoại trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.
  • Nhóm thông tin được nêu trong hóa đơn điện tử đảm bảo có thể truy cập, sử dụng, kiểm tra được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

4. Hóa đơn điện tử của Tripi

Hóa đơn điện tử của Tripi được đăng ký sử dụng và được cấp phép bởi Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế. Đồng thời, thông tin chứa trong hóa đơn điện tử của Tripi tuyệt đối đảm bảo về tính toàn vẹn và khả năng kiểm tra dưới dạng hoàn chỉnh.

Quý Đại lý hoàn toàn có thể tin cậy, yêu cầu xuất và sử dụng hóa đơn điện tử theo đơn hàng trên hệ thống của Tripi.

> Tìm hiểu thêm: Yêu cầu xuất hóa đơn tự động trên ứng dụng Tripi Partner

Bài viết này có hữu ích cho bạn?