Hóa đơn - Thanh toán

Tại sao tin nhắn thành công Tripi không gửi vào số điện thoại của khách hàng mà lại gửi vào số điện thoại của đại lý?

Khi đại lý tiến hành thanh toán thành công, Tripi sẽ gửi tin nhắn thành công vào số điện thoại của Đại lý. Vì:

  • Đại lý là người tiến hành đặt vé và thanh toán trên Tripi Partner nên khi đại lý thanh toán xong, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn và email thành công gồm mã đặt chỗ, ngày giờ bay, số người bay về số điện thoại và email mà đại lý đã đăng ký làm đại lý của Tripi.

Hiện tại Tripi chưa hỗ trợ gửi tin nhắn thành công về số điện thoại của khách hàng, nhưng trong tương lai gần app Tripi Partner sẽ tích hợp thêm gửi tin nhắn thành công về số điện thoại của đại lý hoặc số điện thoại của khách hàng để Đại lý có thể dễ dàng lựa chọn.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?