Hóa đơn - Thanh toán

Tại sao tôi chuyển tiền đúng thông tin, đúng cú pháp mà tiền không về tài khoản Trip Credits?

Việc Quý đối tác đã thao tác tiến hành chuyển tiền đúng thông tin, đúng cú pháp mà tiền không về tài khoản Trip Credits là do:

Thời điểm Quý đối tác tiến hành chuyển tiền, ngân hàng mà Quý đối tác sử dụng đã hết thời gian làm việc dẫn đến thời gian tiền về tài khoản Trip Credits bị gián đoạn. Trong trường hợp này, ngày hôm sau tiền sẽ tự động về tài khoản Trip Credits của Quý đối tác.

Để đảm bảo tiền trong tài khoản Trip Credits luôn được cập nhật nhanh nhất, Quý đối tác nên tiến hành chuyển tiền trong thời gian làm việc của Ngân hàng.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?