Hóa đơn - Thanh toán

Tại sao tôi không thể thanh toán trực tiếp và tự xuất vé?

Bạn hoàn toàn có thể thanh toán trực tiếp và tự xuất vé qua ứng dụng Tripi Partner của Tripi. Nếu bạn không thể thanh toán trực tiếp và tự xuất vé. Hãy kiểm tra lại thẻ ATM của mình để chắc chắn rằng thẻ của bạn đã đăng ký Internetbanking và thanh toán online, hoặc chọn phương thức thanh toán khác như Trip Credits.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?