Thông báo từ Tripi

[TB] Hướng dẫn liên hệ kênh hỗ trợ mới Messenger.

Để hỗ trợ Đối tác được nhanh nhất có thể, đội ngũ Tripi bổ sung thêm kênh hỗ trợ mới chat qua Messenger.

Tripi gửi Quý Đối tác hướng dẫn liên hệ kênh hỗ trợ mới, chat với Tripi qua Messenger.

* Bước 1: Trên màn hình mục “Cá nhân” chọn “Chat với Tripi“.

* Bước 2: Chọn “Trung tâm trợ giúp“.

* Bước 3: Liên hệ kênh chat.

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?