Thông báo từ Tripi

[TB] THAY ĐỔI NGUYÊN TẮC XỬ LÝ SC CỦA VIETNAM AIRLINES VÀ BAMBOO AIRWAYS.

Kính gửi: Quý Đối tác,

Hôm nay VietNam Airlines và Bamboo Airways thực hiện thay đổi trong việc xử lý các vé bị thay đổi lịch trình bay. Chi tiết cụ thể như sau:

 1. Bamboo

Bamboo Airways (BAV) thông báo Chính sách hoàn vé khi hoãn, hủy chuyến bay trong giai đoạn từ 16/03/2020 đến hết 31/05/2020 hoặc khi có thông báo mới, nội dung chi tiết như sau:

 • Các đường bay áp dụng: các đường khai thác thường lệ quốc tế và nội địa do BAV là hãng vận chuyển chính thức.
 • BAV chỉ áp dụng hoàn vé đối với vé đã thanh toán hoàn toàn tiền vé, phí, lệ phí cho BAV có ngày khởi hành trong giai đoạn 16/3/2020 đến ngày 31/5/2020 hoặc thời điểm có thông báo mới.
 • Chính sách này không áp dụng đối với các trường hợp quy định riêng biệt khác bằng văn bản.
 • Đối với trường hợp hành khách yêu cầu hoàn vé qua kênh đại lý, áp dụng hình thức hoàn về tài khoản đại lý để thanh toán cho các lần mua vé tiếp theo.
 • Giá trị tiền hoàn về tài khoản của đại lý, sẽ không được áp dụng Chính sách Thưởng Top-up đã được phê duyệt tại tờ trình số 65/2020/TTr.TM ngày 4/3/2020.
 • Chính sách này thay thế các chính sách hoàn vé khi chuyến bay bị thay đổi do lỗi của BAV đã được ban hành trước đây.
 • Chính sách hoàn vé khi hoãn, hủy chuyến bay
Thời gian hoãn, hủy chuyến bay Hoàn vé Thay đổi chuyến bay Thay đổi hành trình
Chuyến bay khởi hành chậm/sớm hơn 15 phút đến dưới 02 giờ Không được phép Được phép Không được phép
Chuyến bay khởi hành chậm/sớm hơn từ 2 giờ đến dưới 04 giờ Không được phép Được phép Được phép
Chuyến bay khởi hành chậm/sớm trên 4 giờ Được phép Được phép Được phép
Chuyến bay hủy Được phép Được phép Được phép

Lưu ý: Đối với tình huống đổi chuyến bay/đổi hành trình: Nếu hành khách không đồng ý với phương án đổi mà hãng cung cấp, hành khách chỉ có quyền đổi chuyến bay/đổi hành trình 01 lần.

 • Đối với các booking chưa thực hiện thay đổi qua các chuyến bay hay đường bay khác mà đủ điều kiện hoàn: Thực hiện hoàn toàn bộ giá trị vé mà hành khách đã thanh toán cho Bamboo Airways.
 • Đối với các booking đã thực hiện thay đổi qua các chuyến bay hay đường bay khác trong vòng 48 giờ và đủ điều kiện hoàn: sẽ hoàn lại giá trị vé (bao gồm cả phần chênh lệch khi đổi chuyến bay và thay đổi hành trình) và giữ lại phí thay đổi chuyến bay/thay đổi hành trình.
 1. Vietnam Airlines

– Áp dụng đối với chuyến bay nội địa hoặc quốc tế của VN khởi hành từ Việt Nam trong trường hợp chuyến bay bị chậm, chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm, hành khách bị từ chối vận chuyển do lỗi của VN và hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay bị ảnh hưởng.

– Áp dụng cho việc xử lý kể từ ngày 16/03/2020.

– Đối với trường hợp thay đổi do lỗi của VN, áp dụng các mốc thời gian và phương án xử lý dưới đây. Trường hợp bị ảnh hưởng đến nối chuyến, không áp dụng hạn chế về mốc thời gian khi xử lý thay đổi.

Các trường hợp Đổi chuyến bay Đổi hành trình Hoàn vé
– Chuyến bay bị chậm/khởi hành sớm
hơn 15 phút đến dưới 2 giờ.
Áp dụng Không áp
dụng
Không áp
dụng
– Chuyến bay bị chậm/khởi hành sớm từ
2 giờ trở lên đến dưới 4 giờ.
Áp dụng Áp dụng Không áp
dụng
– Chuyến bay bị chậm/khởi hành sớm từ 4 giờ trở lên
– Chuyến bay bị hủy
– Khách bị từ chối vận chuyển
Áp dụng Áp dụng Áp dụng

– Áp dụng nguyên tắc xử lý thay đổi do lỗi của VN theo các quy định hiện hành.

– Đổi chuyến bay hoặc đổi hành trình:

 • Đổi chuyến bay, đổi hành trình một (01) lần theo yêu cầu của hành khách nếu yêu cầu này khác với phương án xử lý của VN.
 • Hành khách có thể yêu cầu thay đổi sang chuyến bay trước hoặc sau chuyến bay bị ảnh hưởng.

* Hoàn vé:

– Khoản chi hoàn bao gồm:

 • Giá vé, thuế/phí/phụ thu (TFC), phụ thu hành khách của chặng bay chưa sử dụng
 • Phụ thu dịch vụ bán vé.

Nếu Phụ thu dịch vụ bán vé tính theo từng chặng, chi hoàn phần chưa sử dụng.

Nếu Phụ thu dịch vụ bán vé tính theo vé, không chi hoàn nếu đã sử dụng một phần.

 • Khoản chi hoàn không bao gồm các mức phí thay đổi (change fee) đã thu trước đó. Các mức phí thay đổi không được chi hoàn trong mọi trường hợp.

– Nơi chi hoàn:

 • Nơi xuất vé ban đầu có trách nhiệm chi hoàn các khoản nêu trên
 • Chi nhánh của VN có thể chi hoàn vé do đại lý xuất. Chỉ hoàn phần giá vé và TFC/Phụ thu hành khách liên quan đến chặng bay cần hoàn và thông báo khách liên hệ nơi xuất vé ban đầu để hoàn Phụ thu dịch vụ bán vé (nếu có).

Các nguyên tắc xử lý vé không đề cập ở thông báo tuân thủ Quy định và Hướng dẫn tính giá xuất chứng từ vận chuyển hiện hành.

Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết và triển khai đến hành khách và các bên liên quan trong thời gian sớm nhất!

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?